VGA (CARD màn hình)

Vga gt 730 galaxy  1g dr5
Vga gt 730 galaxy 1g dr5
400.000 VNĐ
400.
Gigabyte GTX 960-4gb-d5
Gigabyte GTX 960-4gb-d5
2.200.000 VNĐ
2.200.
2.400.000 VNĐ -8%
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
2.400.000 VNĐ
2.400.
Vga ASUS GTX 1060 3gb  - DDR5 - 192 bít
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
2.750.000 VNĐ
2.750.
3.000.000 VNĐ -8%
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
2.600.000 VNĐ
2.600.
3.000.000 VNĐ -13%
ASUS GTX 650-1gb-d5-128 bit
ASUS GTX 650-1gb-d5-128 bit
650.000 VNĐ
650.
Vga GIGABYTE GTX 1060 -6GB-D5-192bit
Vga GIGABYTE GTX 1060 -6GB-D5-192bit
3.550.000 VNĐ
3.550.
3.900.000 VNĐ -9%
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
2.400.000 VNĐ
2.400.
2.500.000 VNĐ -4%
Vga MSI R7730 1GB- DDR5- 128 bít
Vga MSI R7730 1GB- DDR5- 128 bít
300.000 VNĐ
300.
450.000 VNĐ -33%
GTX 1060 3gb 192 bít Colorful
GTX 1060 3gb 192 bít Colorful
2.800.000 VNĐ
2.800.
3.000.000 VNĐ -7%
Vga ZOTAC GTX 650 -1gb-d5-128 bít
Vga ZOTAC GTX 650 -1gb-d5-128 bít
650.000 VNĐ
650.
VGA ASUS ROG STRIX- GTX 1050TI 04GB gaming
VGA ASUS ROG STRIX- GTX 1050TI 04GB gaming
2.500.000 VNĐ
2.500.
2.500.000 VNĐ
MSI GTX 1050 Ti 4gb OC
MSI GTX 1050 Ti 4gb OC
2.400.000 VNĐ
2.400.
2.300.000 VNĐ --4%
MSI GTX 1060-6gb GANGMING X
MSI GTX 1060-6gb GANGMING X
3.800.000 VNĐ
3.800.
GALAX GTX 1060-06GB oc D5 - 192 Bit
GALAX GTX 1060-06GB oc D5 - 192 Bit
4.400.000 VNĐ
4.400.
GALAX GTX 1050ti OC 1Click 4gb-d5-128bit
GALAX GTX 1050ti OC 1Click 4gb-d5-128bit
3.100.000 VNĐ
3.100.
VGA Zotac GTX 1660- 6gb- d5 192bit
VGA Zotac GTX 1660- 6gb- d5 192bit
4.500.000 VNĐ
4.500.
VGA GTX 1050-2gb-D5-128 bit
VGA GTX 1050-2gb-D5-128 bit
1.850.000 VNĐ
1.850.
VGA GTX 1050 - 2gb - DDr5 - 128 bít
VGA GTX 1050 - 2gb - DDr5 - 128 bít
1.900.000 VNĐ
1.900.
VGA  GTX 960 2gb-d5-128
VGA GTX 960 2gb-d5-128
1.750.000 VNĐ
1.750.
Vga ASUS GTX 1050 - 2GB-D5 Dual Fan
Vga ASUS GTX 1050 - 2GB-D5 Dual Fan
1.850.000 VNĐ
1.850.
ASUS GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Cerberus OC
ASUS GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Cerberus OC
3.200.000 VNĐ
3.200.
VGA GALAX 1650 XE ( 1Click OC) -4gb-d5 -128Bit
VGA GALAX 1650 XE ( 1Click OC) -4gb-d5 -128Bit
3.600.000 VNĐ
3.600.
VGA ASUS RX 550-4gb-DDr5
VGA ASUS RX 550-4gb-DDr5
2.200.000 VNĐ
2.200.
VGA GALAX GTX 1650 Super 4GB-DDR6 -128 bit
VGA GALAX GTX 1650 Super 4GB-DDR6 -128 bit
4.500.000 VNĐ
4.500.
ASUS GTX 1050TI Gaming Strix - 4gb -128bit
ASUS GTX 1050TI Gaming Strix - 4gb -128bit
2.400.000 VNĐ
2.400.
Vga 630 -2gb-d3 -128 bit
Vga 630 -2gb-d3 -128 bit
400.000 VNĐ
400.
450.000 VNĐ -11%
Vga gtx 650 1g dr5 128 bít
Vga gtx 650 1g dr5 128 bít
650.000 VNĐ
650.
700.000 VNĐ -7%
GTX 750-2gb-ddr5 OC
GTX 750-2gb-ddr5 OC
800.000 VNĐ
800.
Vga MSI GTX 750 TI - 2gb- D5 -128 Bít
Vga MSI GTX 750 TI - 2gb- D5 -128 Bít
1.300.000 VNĐ
1.300.
1.600.000 VNĐ -19%