Case Đồng Bộ fujisu

Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 2gb Ổ 250
Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 2gb Ổ 250
1.900.000 VNĐ
1.900.
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 128 G
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 128 G
3.300.000 VNĐ
3.300.