Case Đồng Bộ fujisu

Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 4g/ ssd120g
Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 4g/ ssd120g
2.100.000 VNĐ
2.100.
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 120G
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 120G
3.000.000 VNĐ
3.000.
Cây Fujisu H81/ Chip i3 4150/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip i3 4150/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
3.500.000 VNĐ
3.500.
Cây Fujisu H81/ Chip i5 4570/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip i5 4570/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
4.200.000 VNĐ
4.200.
Cây Fujisu H81/ Chip iG 3220 / Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip iG 3220 / Ram 4gb/ SSD 120 GB
3.100.000 VNĐ
3.100.