Giá từ 3.5tr đến 4.5tr

Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, Hdd 250, Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, Hdd 250, Màn 18.5 inch
3.800.000 VNĐ
3.800.
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
4.000.000 VNĐ
4.000.
Case FUJISU H77/ i3 2120/ Ram 4gb/ Hdd 250gb / Màn 18,5  icnh
Case FUJISU H77/ i3 2120/ Ram 4gb/ Hdd 250gb / Màn 18,5 icnh
3.700.000 VNĐ
3.700.
Bộ máy Dell optiplex 790/ i3 ram 4gb/ hdd 250gb + Màn 18,5
Bộ máy Dell optiplex 790/ i3 ram 4gb/ hdd 250gb + Màn 18,5
4.100.000 VNĐ
4.100.
Dell optiplex 390/i3 2120/ram 2gb/Hdd 250/Màn 18.5
Dell optiplex 390/i3 2120/ram 2gb/Hdd 250/Màn 18.5
3.600.000 VNĐ
3.600.