Máy Tính Hoàng Hà

Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
2.300.000 VNĐ
2.300.
2.500.000 VNĐ -8%
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
2.800.000 VNĐ
2.800.
3.000.000 VNĐ -7%
Gigabyte GTX 960-4gb-d5
Gigabyte GTX 960-4gb-d5
2.200.000 VNĐ
2.200.
2.400.000 VNĐ -8%
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
2.700.000 VNĐ
2.700.
Bộ Máy H61, Chíp I5 2400, Ram 8gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
Bộ Máy H61, Chíp I5 2400, Ram 8gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
5.500.000 VNĐ
5.500.
Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, Hdd 250, Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, Hdd 250, Màn 18.5 inch
4.000.000 VNĐ
4.000.
Bộ Máy H110, chip i3 6100, Ram 4gb,Hdd 250gb, Màn hình 20 Inch
Bộ Máy H110, chip i3 6100, Ram 4gb,Hdd 250gb, Màn hình 20 Inch
6.500.000 VNĐ
6.500.
Bộ máy tính core i5 4570/ ram 8gb/ vga GTX 750Ti + Màn 24''
Bộ máy tính core i5 4570/ ram 8gb/ vga GTX 750Ti + Màn 24''
10.500.000 VNĐ
10.500.
Bộ máy Xeon E3-1220v3/8gb/ GTX 960+ Màn 24''
Bộ máy Xeon E3-1220v3/8gb/ GTX 960+ Màn 24''
12.000.000 VNĐ
12.000.
Bộ máy H61, Chip G 620, Ram 2gb, Hdd 160,Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chip G 620, Ram 2gb, Hdd 160,Màn 18.5 inch
3.500.000 VNĐ
3.500.
Bộ Máy H61, Chíp I5 2400, Ram 8gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
Bộ Máy H61, Chíp I5 2400, Ram 8gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
5.500.000 VNĐ
5.500.
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
4.700.000 VNĐ
4.700.
Bộ Máy H81, CHip I3 4130, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
Bộ Máy H81, CHip I3 4130, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
5.200.000 VNĐ
5.200.
Bộ Máy H81,Chíp i5 4570, Ram 8gb, VGa 750TI, Màn Hình 20 inch
Bộ Máy H81,Chíp i5 4570, Ram 8gb, VGa 750TI, Màn Hình 20 inch
8.500.000 VNĐ
 
8.500.
Bộ máy B85, Chip I7 4770. Ram 8gb, Hdd 500gb, Màn 22 inch
Bộ máy B85, Chip I7 4770. Ram 8gb, Hdd 500gb, Màn 22 inch
9.800.000 VNĐ
9.800.
Bộ Máy B75, chíp I5 3470, Ram 4gb, Vga 750TI, Màn Hình 20 inch
Bộ Máy B75, chíp I5 3470, Ram 4gb, Vga 750TI, Màn Hình 20 inch
6.800.000 VNĐ
6.800.
Bộ máy H110, Chíp G 4400, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
Bộ máy H110, Chíp G 4400, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
5.600.000 VNĐ
5.600.
Bộ máy tính Core i7/ Ram 8gb/Vga ròi + Màn 20''
Bộ máy tính Core i7/ Ram 8gb/Vga ròi + Màn 20''
7.800.000 VNĐ
7.800.
Bộ Máy Đồng Bộ Hp 6200 Chip G620/Ram 4gb/ Hdd 160gb + Màn 18.5
Bộ Máy Đồng Bộ Hp 6200 Chip G620/Ram 4gb/ Hdd 160gb + Màn 18.5
3.600.000 VNĐ
3.600.
Bộ máy tính Hp 6200/ I3 /Ram 4gb/Hdd 250gb + Màn 20 inch
Bộ máy tính Hp 6200/ I3 /Ram 4gb/Hdd 250gb + Màn 20 inch
4.200.000 VNĐ
4.200.
Bộ Máy tính Hp 7900/ Chip E8400/Ram 2gb/Hdd 160 + Màn 17 inch
Bộ Máy tính Hp 7900/ Chip E8400/Ram 2gb/Hdd 160 + Màn 17 inch
2.300.000 VNĐ
2.300.
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
2.700.000 VNĐ
2.700.
Case FUJISU H77/ i3 2120/ Ram 4gb/ Hdd 250gb / Màn 18,5 icnh
Case FUJISU H77/ i3 2120/ Ram 4gb/ Hdd 250gb / Màn 18,5 icnh
4.000.000 VNĐ
4.000.
Bộ máy Dell optiplex 790/ i3 ram 4gb/ hdd 250gb + Màn 18,5
Bộ máy Dell optiplex 790/ i3 ram 4gb/ hdd 250gb + Màn 18,5
4.400.000 VNĐ
4.400.
Dell optiplex 390/i3 2120/ram 2gb/Hdd 160/Màn 18.5
Dell optiplex 390/i3 2120/ram 2gb/Hdd 160/Màn 18.5
4.000.000 VNĐ
4.000.
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
3.500.000 VNĐ
3.500.
Main, H61,Chip i3 3220, Ram 4gb, Vga GTX 750 1gb-d5
Main, H61,Chip i3 3220, Ram 4gb, Vga GTX 750 1gb-d5
4.500.000 VNĐ
4.500.
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
5.800.000 VNĐ
5.800.
6.000.000 VNĐ -3%
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 950
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 950
9.800.000 VNĐ
9.800.
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram4gb/Vga GTX 750Ti/ Hdd 250gb
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram4gb/Vga GTX 750Ti/ Hdd 250gb
6.900.000 VNĐ
6.900.
Case I5 6400/ Ram 8gb/ Hdd 1TB- GTX 1050TI
Case I5 6400/ Ram 8gb/ Hdd 1TB- GTX 1050TI
12.700.000 VNĐ
12.700.
Cây máy tính Chơi H61/Ram 4gb/Hdd 160 vga 2gb
Cây máy tính Chơi H61/Ram 4gb/Hdd 160 vga 2gb
3.200.000 VNĐ
3.200.
Cấu hình chơi game core i3 4130-Ram 4gb-Vga GTX 750Ti
Cấu hình chơi game core i3 4130-Ram 4gb-Vga GTX 750Ti
5.600.000 VNĐ
5.600.
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
10.600.000 VNĐ
10.600.
Case i7 6700/ Ram 8gb/ GTX 1060
Case i7 6700/ Ram 8gb/ GTX 1060
17.000.000 VNĐ
17.000.
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
4.000.000 VNĐ
4.000.
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
6.300.000 VNĐ
6.300.
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
7.500.000 VNĐ
7.500.
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
12.000.000 VNĐ
12.000.
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
4.500.000 VNĐ
4.500.
Dell optiplex 990MT core i3/Ram 4gb/HDD 250gb
Dell optiplex 990MT core i3/Ram 4gb/HDD 250gb
3.300.000 VNĐ
3.300.
3.500.000 VNĐ -6%
Dell optiplex 990MT core i5 / ram 4gb/ Hdd 250gb
Dell optiplex 990MT core i5 / ram 4gb/ Hdd 250gb
4.000.000 VNĐ
4.000.
4.300.000 VNĐ -7%
Case Hp 8300/ i3/ Ram 4gb/ HDD 250Gb
Case Hp 8300/ i3/ Ram 4gb/ HDD 250Gb
3.100.000 VNĐ
3.100.
3.300.000 VNĐ -6%
Hp 8300 / chíp i5 3470/ Ram 8gb/ hdd 500gb
Hp 8300 / chíp i5 3470/ Ram 8gb/ hdd 500gb
4.800.000 VNĐ
4.800.
5.000.000 VNĐ -4%
Hp EliteDeck 800 G1 i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
Hp EliteDeck 800 G1 i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
4.800.000 VNĐ
4.800.
5.100.000 VNĐ -6%
Hp Elite Deck 800 G1 i5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 500gb
Hp Elite Deck 800 G1 i5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 500gb
5.800.000 VNĐ
5.800.
6.100.000 VNĐ -5%
Dell Optiplex 990 SFF i3/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
Dell Optiplex 990 SFF i3/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
3.200.000 VNĐ
3.200.
3.300.000 VNĐ -3%
Case Hp 6200/ i3 ram 2gb/ Hdd 250gb
Case Hp 6200/ i3 ram 2gb/ Hdd 250gb
3.000.000 VNĐ
3.000.
Case Hp 6200/ i5 ram 4gb/ Hdd 250gb
Case Hp 6200/ i5 ram 4gb/ Hdd 250gb
4.200.000 VNĐ
4.200.
Dell PRECISiON T3500
Dell PRECISiON T3500
6.500.000 VNĐ
6.500.
Màn hình 2k LG 34um56
Màn hình 2k LG 34um56
5.700.000 VNĐ
5.700.
5.900.000 VNĐ -3%
Màn hình Dell 22 (E2214H)
Màn hình Dell 22 (E2214H)
1.450.000 VNĐ
1.450.
1.600.000 VNĐ -9%
Màn Hình LED IPS LG 23MP65 HQ (viền mỏng)
Màn Hình LED IPS LG 23MP65 HQ (viền mỏng)
1.800.000 VNĐ
1.800.
Màn hình Asus LED 27vc279 Full HD
Màn hình Asus LED 27vc279 Full HD
2.700.000 VNĐ
2.700.
Màn hình LED Lg 20EN43 cũ
Màn hình LED Lg 20EN43 cũ
1.000.000 VNĐ
1.000.
MÀN HÌNH SAMSUNG 24" S24E310
MÀN HÌNH SAMSUNG 24" S24E310
1.750.000 VNĐ
1.750.
Màn Hình Sam Sung 18.5 E1920NX
Màn Hình Sam Sung 18.5 E1920NX
850.000 VNĐ
850.
Màn Hình 17 Hp L1706 Cũ
Màn Hình 17 Hp L1706 Cũ
550.000 VNĐ
550.
Màn dell E2414H Led Full HD
Màn dell E2414H Led Full HD
1.800.000 VNĐ
1.800.
Màn hình 17 inch Lenovo
Màn hình 17 inch Lenovo
550.000 VNĐ
550.
550.000 VNĐ
Màn Hình LG 23MP67HQ IPS full Viền
Màn Hình LG 23MP67HQ IPS full Viền
1.800.000 VNĐ
1.800.
1.900.000 VNĐ -5%
Màn Hình LG 27MP65 IPS
Màn Hình LG 27MP65 IPS
2.800.000 VNĐ
2.800.
ViewSonic VX2363S AH IPS ( Full Viền )
ViewSonic VX2363S AH IPS ( Full Viền )
1.800.000 VNĐ
1.800.
1.900.000 VNĐ -5%
Màn Hình LG 24 IPS 24mp56 ( Viền Ti Tan)
Màn Hình LG 24 IPS 24mp56 ( Viền Ti Tan)
1.800.000 VNĐ
1.800.
1.900.000 VNĐ -5%
Màn hình dell 17 '' wide
Màn hình dell 17 '' wide
600.000 VNĐ
600.
650.000 VNĐ -8%
Màn Hình LG 27mp35 ips Full HD
Màn Hình LG 27mp35 ips Full HD
2.250.000 VNĐ
2.250.
2.300.000 VNĐ -2%
Samsung 27inh LED VA S27E510C
Samsung 27inh LED VA S27E510C
4.000.000 VNĐ
4.000.
4.100.000 VNĐ -2%
Màn hình AOC 27 IPS ( I2769V)
Màn hình AOC 27 IPS ( I2769V)
2.450.000 VNĐ
2.450.
2.450.000 VNĐ
Màn hình LG 32 inch IPS
Màn hình LG 32 inch IPS
3.500.000 VNĐ
3.500.
3.600.000 VNĐ -3%
Asus K501LB-XX136T/Core i3 4005U/VGA 2G
Asus K501LB-XX136T/Core i3 4005U/VGA 2G
5.500.000 VNĐ
5.500.
Dell latitude E5330 core i5 3320 ram 4g / hdd 500g
Dell latitude E5330 core i5 3320 ram 4g / hdd 500g
4.700.000 VNĐ
4.700.
Lenovo Thinkpad L450 i5 5300/ 4g / 500g
Lenovo Thinkpad L450 i5 5300/ 4g / 500g
6.500.000 VNĐ
6.500.
Dell Precision M4800 i7 4800mq/ 8g / 500g/ VGA K1100M
Dell Precision M4800 i7 4800mq/ 8g / 500g/ VGA K1100M
13.000.000 VNĐ
13.000.
Main MSI H97 Gaming3
Main MSI H97 Gaming3
1.600.000 VNĐ
1.600.
2.000.000 VNĐ -20%
Main MSI B85m Gaming
Main MSI B85m Gaming
1.150.000 VNĐ
1.150.
Gigabyte B85m-DS3H
Gigabyte B85m-DS3H
750.000 VNĐ
750.
Main MSI H81M-P33
Main MSI H81M-P33
450.000 VNĐ
450.
Main ASUS H81M-D cũ
Main ASUS H81M-D cũ
550.000 VNĐ
550.
Main giga H97M-D3H
Main giga H97M-D3H
1.200.000 VNĐ
1.200.
Main Asus H61 cũ
Main Asus H61 cũ
650.000 VNĐ
650.
Main biotar H61
Main biotar H61
500.000 VNĐ
500.
Main Gigabyte H110M-DS2V
Main Gigabyte H110M-DS2V
1.000.000 VNĐ
1.000.
Main Msi B75A-G43 gaming
Main Msi B75A-G43 gaming
900.000 VNĐ
900.
Main giga B75 D3H
Main giga B75 D3H
950.000 VNĐ
950.
Main B250 Gaming K4
Main B250 Gaming K4
1.800.000 VNĐ
1.800.
Main Gigabyte H310-DS2
Main Gigabyte H310-DS2
1.550.000 VNĐ
1.550.
Main b75 4 khe ram sk 1155
Main b75 4 khe ram sk 1155
900.000 VNĐ
900.
Chip i5 2500 ( 3,2 GHZ )
Chip i5 2500 ( 3,2 GHZ )
1.300.000 VNĐ
1.300.
1.400.000 VNĐ -7%
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
1.100.000 VNĐ
1.100.
1.250.000 VNĐ -12%
Chip i7 3770 cũ ( 3.4 uptu 3.9 GHz)
Chip i7 3770 cũ ( 3.4 uptu 3.9 GHz)
3.000.000 VNĐ
3.000.
3.200.000 VNĐ -6%
Chíp G 3240 cũ
Chíp G 3240 cũ
1.000.000 VNĐ
1.000.
Chip core i5 4670 cũ (3.40 GHz tubo 3.80)
Chip core i5 4670 cũ (3.40 GHz tubo 3.80)
2.750.000 VNĐ
2.750.
Chip i7 4770 (8mb cache up to 3.90 GHz)
Chip i7 4770 (8mb cache up to 3.90 GHz)
3.900.000 VNĐ
3.900.
Chíp G 4560 cũ ( 3.50 GHz)
Chíp G 4560 cũ ( 3.50 GHz)
1.700.000 VNĐ
1.700.
Chip I3 6100 cũ ( 3.70 GHz)
Chip I3 6100 cũ ( 3.70 GHz)
2.800.000 VNĐ
2.800.
Chip core I3 8100 (3.60 GHz)
Chip core I3 8100 (3.60 GHz)
3.000.000 VNĐ
3.000.
3.300.000 VNĐ -9%
Chíp core i5 8500 ( 3,0 GHz upto 4.1 cache 9MB)
Chíp core i5 8500 ( 3,0 GHz upto 4.1 cache 9MB)
5.800.000 VNĐ
5.800.
6.000.000 VNĐ -3%
Chíp I5 3470 cũ(3.2 ghz)
Chíp I5 3470 cũ(3.2 ghz)
1.350.000 VNĐ
1.350.
1.500.000 VNĐ -10%
Chíp i5 4570 cũ ( 3.20 GHz)
Chíp i5 4570 cũ ( 3.20 GHz)
2.400.000 VNĐ
2.400.
2.500.000 VNĐ -4%
Chip i3 3220 cũ 3.3Ghz
Chip i3 3220 cũ 3.3Ghz
900.000 VNĐ
900.
1.000.000 VNĐ -10%
CPU Intel Core i7-3770K - 3.5GHz
CPU Intel Core i7-3770K - 3.5GHz
3.200.000 VNĐ
3.200.
3.500.000 VNĐ -9%
CPU i7 2600 cũ 3.40 Ghz Hoàng Hà computer
CPU i7 2600 cũ 3.40 Ghz Hoàng Hà computer
2.600.000 VNĐ
2.600.
Chip i7 4790 (3.60GHz turbo up 4.0GHz, 8MB L3 cache)
Chip i7 4790 (3.60GHz turbo up 4.0GHz, 8MB L3 cache)
4.000.000 VNĐ
4.000.
4.200.000 VNĐ -5%
Chip i7 6700 ( 3.40 GHz tubo 4.00 ) socket 1151
Chip i7 6700 ( 3.40 GHz tubo 4.00 ) socket 1151
5.800.000 VNĐ
5.800.
Chíp core i7 8700 ( 3,20 GHz upto 4.20 cache 12MB)
Chíp core i7 8700 ( 3,20 GHz upto 4.20 cache 12MB)
8.000.000 VNĐ
8.000.
Chip G 630 ( 2.70GHZ) Socket 1155
Chip G 630 ( 2.70GHZ) Socket 1155
270.000 VNĐ
270.
300.000 VNĐ -10%
Chip G 2010 (2.80GHz ) socket 1155
Chip G 2010 (2.80GHz ) socket 1155
350.000 VNĐ
350.
350.000 VNĐ
Chip core i3 2120 cũ ( 3.30) socket 1155
Chip core i3 2120 cũ ( 3.30) socket 1155
850.000 VNĐ
850.
850.000 VNĐ
Chíp Core i3 4160 (3.60 GHz) socket 1150
Chíp Core i3 4160 (3.60 GHz) socket 1150
1.950.000 VNĐ
1.950.
Chip core i5 3570 ( 3.40GHz) socket 1155
Chip core i5 3570 ( 3.40GHz) socket 1155
1.450.000 VNĐ
1.450.
1.700.000 VNĐ -15%
Chip core i5 6400 ( 2.70 GHz) socket 1151
Chip core i5 6400 ( 2.70 GHz) socket 1151
3.700.000 VNĐ
3.700.
3.700.000 VNĐ
Chip core i5 6500 ( 3.20 GHz upto 3.60 ) socket 1151
Chip core i5 6500 ( 3.20 GHz upto 3.60 ) socket 1151
3.800.000 VNĐ
3.800.
3.900.000 VNĐ -3%
Vga 630 -2gb-d3 -128 bit
Vga 630 -2gb-d3 -128 bit
300.000 VNĐ
300.
500.000 VNĐ -40%
Vga MSI 950 -2gb-d5-128 bít
Vga MSI 950 -2gb-d5-128 bít
1.550.000 VNĐ
1.550.
1.900.000 VNĐ -18%
Vga Gigabyte GTX 950 - 2gb - D5 - 128 bít
Vga Gigabyte GTX 950 - 2gb - D5 - 128 bít
1.550.000 VNĐ
1.550.
2.000.000 VNĐ -22%
Vga ZOTAc gtx 750 ti 2g - dr5 - 128 bit
Vga ZOTAc gtx 750 ti 2g - dr5 - 128 bit
1.200.000 VNĐ
1.200.
1.350.000 VNĐ -11%
Vga Gtx 760 gaming 2g dr5 256 bit
Vga Gtx 760 gaming 2g dr5 256 bit
1.600.000 VNĐ
1.600.
2.000.000 VNĐ -20%
Vga gtx 650 1g dr5 128 bít
Vga gtx 650 1g dr5 128 bít
500.000 VNĐ
500.
550.000 VNĐ -9%
Vga gt 730 galaxy 1g dr5
Vga gt 730 galaxy 1g dr5
400.000 VNĐ
400.
Vga ASUS GTX 950-2gb-D5-128 bit
Vga ASUS GTX 950-2gb-D5-128 bit
1.550.000 VNĐ
1.550.
1.900.000 VNĐ -18%
Vga GiGa GTX 950 cũ 2gb-d5-128 bit - 2 Fan
Vga GiGa GTX 950 cũ 2gb-d5-128 bit - 2 Fan
1.550.000 VNĐ
1.550.
1.900.000 VNĐ -18%
Vga GTX 960 cũ 2gb-d5-128 bit - 2 Fan
Vga GTX 960 cũ 2gb-d5-128 bit - 2 Fan
1.650.000 VNĐ
1.650.
2.400.000 VNĐ -31%
GTX 960 2gb-d5-128 bít ( 2 fan)
GTX 960 2gb-d5-128 bít ( 2 fan)
1.750.000 VNĐ
1.750.
2.300.000 VNĐ -24%
Gigabyte GTX 960-4gb-d5
Gigabyte GTX 960-4gb-d5
2.200.000 VNĐ
2.200.
2.400.000 VNĐ -8%
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
2.500.000 VNĐ
2.500.
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
2.800.000 VNĐ
2.800.
3.000.000 VNĐ -7%
ASUS GTX 960 Strix 2gb-d5
ASUS GTX 960 Strix 2gb-d5
1.900.000 VNĐ
1.900.
2.400.000 VNĐ -21%
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
2.800.000 VNĐ
2.800.
300.000 VNĐ --833%
ASUS GTX 650-1gb-d5-128 bit
ASUS GTX 650-1gb-d5-128 bit
450.000 VNĐ
450.
ASUS GTX 750 TI Strix 2gb - D5 - 128 bit
ASUS GTX 750 TI Strix 2gb - D5 - 128 bit
1.300.000 VNĐ
1.300.
Vga GIGABYTE GTX 1060 -6GB-D5-192bit
Vga GIGABYTE GTX 1060 -6GB-D5-192bit
3.800.000 VNĐ
3.800.
4.100.000 VNĐ -7%
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
2.300.000 VNĐ
2.300.
2.500.000 VNĐ -8%
Vga MSI R7730 1GB- DDR5- 128 bít
Vga MSI R7730 1GB- DDR5- 128 bít
300.000 VNĐ
300.
450.000 VNĐ -33%
GTX 1060 3gb 192 bít Colorful
GTX 1060 3gb 192 bít Colorful
2.900.000 VNĐ
2.900.
3.000.000 VNĐ -3%
Vga ZOTAC GTX 650 -1gb-d5-128 bít
Vga ZOTAC GTX 650 -1gb-d5-128 bít
350.000 VNĐ
350.
GTX 750ti GALAX 2gb-d2-128 bit
GTX 750ti GALAX 2gb-d2-128 bit
1.050.000 VNĐ
1.050.
1.200.000 VNĐ -12%
Vga MSI GTX 750 TI - 2gb- D5 -128 Bít
Vga MSI GTX 750 TI - 2gb- D5 -128 Bít
1.300.000 VNĐ
1.300.
1.600.000 VNĐ -19%
HDD 160gb Cũ
HDD 160gb Cũ
250.000 VNĐ
250.
HDD 250gb cũ
HDD 250gb cũ
350.000 VNĐ
350.
 HDD 320 g cũ
HDD 320 g cũ
450.000 VNĐ
450.
 Ổ cứng hdd 500g cũ
Ổ cứng hdd 500g cũ
550.000 VNĐ
550.
ổ cứng hdd 1t cũ
ổ cứng hdd 1t cũ
850.000 VNĐ
850.
Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
1.600.000 VNĐ
1.600.
2.000.000 VNĐ -20%
Ram 8gb ddr3 cũ
Ram 8gb ddr3 cũ
900.000 VNĐ
900.
Ram 4gb/DDR3
Ram 4gb/DDR3
450.000 VNĐ
450.
Ram 2gb/DDR3
Ram 2gb/DDR3
220.000 VNĐ
220.
Ram 4gb DDr 4 Bus 2133 & 2400
Ram 4gb DDr 4 Bus 2133 & 2400
900.000 VNĐ
900.
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-3000
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-3000
250.000 VNĐ
250.
Nguồn CoolerMaster 460W
Nguồn CoolerMaster 460W
400.000 VNĐ
400.
Nguồn Cooler Mater 500w
Nguồn Cooler Mater 500w
450.000 VNĐ
450.
Nguồn Xigmatek X-Calibre XCP -A500
Nguồn Xigmatek X-Calibre XCP -A500
550.000 VNĐ
550.
Nguồn Cooler Matster 550W
Nguồn Cooler Matster 550W
550.000 VNĐ
550.