Chip socket 1155

CPU i7 2600 cũ 3.40 Ghz  Hoàng Hà computer
CPU i7 2600 cũ 3.40 Ghz Hoàng Hà computer
2.600.000 VNĐ
2.600.
CPU Intel Core i7-3770K - 3.5GHz
CPU Intel Core i7-3770K - 3.5GHz
3.200.000 VNĐ
3.200.
3.500.000 VNĐ -9%
Chip i3 3220 cũ 3.3Ghz
Chip i3 3220 cũ 3.3Ghz
900.000 VNĐ
900.
1.000.000 VNĐ -10%
Chíp I5 3470 cũ(3.2 ghz)
Chíp I5 3470 cũ(3.2 ghz)
1.350.000 VNĐ
1.350.
1.500.000 VNĐ -10%
Chip i7 3770 cũ ( 3.4 uptu 3.9 GHz)
Chip i7 3770 cũ ( 3.4 uptu 3.9 GHz)
2.800.000 VNĐ
2.800.
3.000.000 VNĐ -7%
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
1.100.000 VNĐ
1.100.
1.250.000 VNĐ -12%
Chip i5 2500 ( 3,2 GHZ )
Chip i5 2500 ( 3,2 GHZ )
1.200.000 VNĐ
1.200.
1.300.000 VNĐ -8%
Chip G 630 ( 2.70GHZ) Socket 1155
Chip G 630 ( 2.70GHZ) Socket 1155
200.000 VNĐ
200.
300.000 VNĐ -33%
Chip core i5 3570 ( 3.40GHz) socket 1155
Chip core i5 3570 ( 3.40GHz) socket 1155
1.450.000 VNĐ
1.450.
1.700.000 VNĐ -15%
Chip core i3 2120 cũ ( 3.30) socket 1155
Chip core i3 2120 cũ ( 3.30) socket 1155
800.000 VNĐ
800.
850.000 VNĐ -6%
Chip G 2010 (2.80GHz ) socket 1155
Chip G 2010 (2.80GHz ) socket 1155
300.000 VNĐ
300.
350.000 VNĐ -14%