Giá từ 2.5tr đến 3.5tr

Bộ máy H61, Chip G 620, Ram 2gb, Hdd 160,Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chip G 620, Ram 2gb, Hdd 160,Màn 18.5 inch
3.300.000 VNĐ
3.300.
Bộ Máy Đồng Bộ Hp 6200 Chip G620/Ram 4gb/ Hdd 160gb + Màn 18.5
Bộ Máy Đồng Bộ Hp 6200 Chip G620/Ram 4gb/ Hdd 160gb + Màn 18.5
3.200.000 VNĐ
3.200.
Bộ máy tính Hp 6200/ I3 /Ram 4gb/Hdd 250gb + Màn 20 inch
Bộ máy tính Hp 6200/ I3 /Ram 4gb/Hdd 250gb + Màn 20 inch
3.900.000 VNĐ
3.900.
Bộ Máy tính Hp 7900/ Chip E8400/Ram 2gb/Hdd 160 + Màn 17 inch
Bộ Máy tính Hp 7900/ Chip E8400/Ram 2gb/Hdd 160 + Màn 17 inch
2.200.000 VNĐ
2.200.
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
2.700.000 VNĐ
2.700.