Case văn phòng

Case H410/ chip I3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB
Case H410/ chip I3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB
6.400.000 VNĐ
6.400.
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ ssd 120GB
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ ssd 120GB
6.900.000 VNĐ
6.900.
Cây máy tính H410/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB
Cây máy tính H410/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB
5.200.000 VNĐ
5.200.
Case H510/ chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 120GB
Case H510/ chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 120GB
6.500.000 VNĐ
6.500.
Case H610/ chip i5 12400/Ram 8gb SSD 256GB
Case H610/ chip i5 12400/Ram 8gb SSD 256GB
8.200.000 VNĐ
8.200.
Case H610/ Chip i3 12100/ Ram 8GB/ SSD 256GB
Case H610/ Chip i3 12100/ Ram 8GB/ SSD 256GB
7.700.000 VNĐ
7.700.
Cây Máy tính H110/ Chip Core i3 6100 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H110/ Chip Core i3 6100 Ram 4gb/ SSD 120Gb
3.000.000 VNĐ
3.000.
Cây Máy tính H110/ Chip G4400  Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H110/ Chip G4400 Ram 4gb/ SSD 120Gb
2.800.000 VNĐ
2.800.
Cây Máy tính H81/ Chip Core i7 4790 Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip Core i7 4790 Ram 8gb/ SSD 120Gb
4.000.000 VNĐ
4.000.
Cây Máy tính H81/ Chip Core i5 4570  Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip Core i5 4570 Ram 8gb/ SSD 120Gb
2.800.000 VNĐ
2.800.
Cây Máy tính H81/ Chip Core i3 4150  Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip Core i3 4150 Ram 8gb/ SSD 120Gb
2.500.000 VNĐ
2.500.
Cây Máy tính H81/ Chip G3220 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip G3220 Ram 4gb/ SSD 120Gb
2.200.000 VNĐ
2.200.
Cây Máy tính H61/ Chip Core i7 2600 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip Core i7 2600 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
2.900.000 VNĐ
2.900.
Cây Máy tính H61/ Chip Core i5 2400 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip Core i5 2400 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
2.700.000 VNĐ
2.700.
Cây Máy tính H61/ Chip Core i3 2120 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip Core i3 2120 Ram 4gb/ SSD 120Gb
2.300.000 VNĐ
2.300.
Cây Máy tính H61/ Chip G2020 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip G2020 Ram 4gb/ SSD 120Gb
2.000.000 VNĐ
2.000.