HDD 320gb

 HDD 320 g cũ
HDD 320 g cũ
350.000 VNĐ
350.