hdd 320gb

 HDD 320 g cũ
HDD 320 g cũ
400.000 VNĐ
400.