Ram (bộ nhớ trong)

Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
1.400.000 VNĐ
1.400.
2.000.000 VNĐ -30%
Ram 8gb ddr3 cũ
Ram 8gb ddr3 cũ
850.000 VNĐ
850.
Ram 4gb/DDR3
Ram 4gb/DDR3
400.000 VNĐ
400.
Ram 2gb/DDR3
Ram 2gb/DDR3
200.000 VNĐ
200.
Ram 4gb DDr 4 Bus 2133 & 2400
Ram 4gb DDr 4 Bus 2133 & 2400
550.000 VNĐ
550.