Ram (bộ nhớ trong)

Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
1.600.000 VNĐ
1.600.
2.000.000 VNĐ -20%
Ram 8gb ddr3 cũ
Ram 8gb ddr3 cũ
900.000 VNĐ
900.
Ram 4gb/DDR3
Ram 4gb/DDR3
450.000 VNĐ
450.
Ram 2gb/DDR3
Ram 2gb/DDR3
220.000 VNĐ
220.
Ram 4gb DDr 4 Bus 2133 & 2400
Ram 4gb DDr 4 Bus 2133 & 2400
900.000 VNĐ
900.