Trọn bộ máy tính mới

Case H410/ Chjp i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24 icnh
Case H410/ Chjp i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24 icnh
10.000.000 VNĐ
10.000.
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24
11.050.000 VNĐ
11.050.
Bộ máy tính H410/ G 6400/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn Hình 18,5
Bộ máy tính H410/ G 6400/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn Hình 18,5
7.300.000 VNĐ
7.300.
Bộ Máy H510/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB/ Màn Hình 24
Bộ Máy H510/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB/ Màn Hình 24
8.600.000 VNĐ
8.600.
Bộ Máy H310/ chip i3 8100/ Ram 8GB/ SSD 120GB / Màn Hình 20
Bộ Máy H310/ chip i3 8100/ Ram 8GB/ SSD 120GB / Màn Hình 20
7.400.000 VNĐ
7.400.
Case H510/ Chip i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
Case H510/ Chip i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
9.800.000 VNĐ
9.800.
Case H410/ Chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn 18.5
Case H410/ Chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn 18.5
8.700.000 VNĐ
8.700.
Bộ Máy Core I5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240/ Màn Hình 18.5
Bộ Máy Core I5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240/ Màn Hình 18.5
9.700.000 VNĐ
9.700.