Trọn bộ máy tính mới

Bộ Case văn phòng new B365 / G5400/ ram 8g / ssd 120g
Bộ Case văn phòng new B365 / G5400/ ram 8g / ssd 120g
7.800.000 VNĐ
7.800.
Bộ Case văn phòng new B365 /I3 8100/ ram 8g / ssd 120g
Bộ Case văn phòng new B365 /I3 8100/ ram 8g / ssd 120g
9.200.000 VNĐ
9.200.
Bộ Case văn phòng new B365 /I5 8400 / ram 8g / ssd 120g
Bộ Case văn phòng new B365 /I5 8400 / ram 8g / ssd 120g
10.600.000 VNĐ
10.600.
Bộ Case game đồ họa  màn 22 icnh Ax370 / Ryzen3 2200G / ram 8g / Ssd 120G / Vga gtx 960 2g dr5
Bộ Case game đồ họa màn 22 icnh Ax370 / Ryzen3 2200G / ram 8g / Ssd 120G / Vga gtx 960 2g dr5
10.200.000 VNĐ
10.200.
Bộ Case gam đồ họa màn hình 24 icnh  B450/ Ryzen r5 2600/ Ram 8gb/ SSD 128/ Card 1060
Bộ Case gam đồ họa màn hình 24 icnh B450/ Ryzen r5 2600/ Ram 8gb/ SSD 128/ Card 1060
14.400.000 VNĐ
14.400.
 Bộ Case game đồ họa màn hình 24  B450/ Ryzen R7 2700/ Ram 16gb/ SSD 128/ Card 1060
Bộ Case game đồ họa màn hình 24 B450/ Ryzen R7 2700/ Ram 16gb/ SSD 128/ Card 1060
17.000.000 VNĐ
17.000.
Bộ Case  gam đồ họa  màn hình 24 B45/ Ryzen R7 2700X/ Ram 16gb/ SSD 240G/ Card 1060
Bộ Case gam đồ họa màn hình 24 B45/ Ryzen R7 2700X/ Ram 16gb/ SSD 240G/ Card 1060
21.000.000 VNĐ
21.000.
 Bộ Case game đồ họa B365 / corei7 8700 / ram 106g / vga gtx1060 6g  / ssd 120g / màn hình 24
Bộ Case game đồ họa B365 / corei7 8700 / ram 106g / vga gtx1060 6g / ssd 120g / màn hình 24
20.800.000 VNĐ
20.800.
Bộ Case game đồ họa Màn hình 24 icnh B365 / core i5 9400f / ram 8g / vga gtx 1050 ti / ssd 120g
Bộ Case game đồ họa Màn hình 24 icnh B365 / core i5 9400f / ram 8g / vga gtx 1050 ti / ssd 120g
13.400.000 VNĐ
13.400.
Bộ Case game đồ họa màn hình 24 icnh  B365 / core i3 9100f / ram 8g / ssd 120g / vga gtx 960 2g
Bộ Case game đồ họa màn hình 24 icnh B365 / core i3 9100f / ram 8g / ssd 120g / vga gtx 960 2g
11.000.000 VNĐ
11.000.