Case Đồng Bộ HP

Case Hp 8300/ i3/ Ram 4gb/ HDD 250Gb
Case Hp 8300/ i3/ Ram 4gb/ HDD 250Gb
3.100.000 VNĐ
3.100.
3.300.000 VNĐ -6%
Hp 8300 / chíp i5 3470/ Ram 8gb/ hdd 500gb
Hp 8300 / chíp i5 3470/ Ram 8gb/ hdd 500gb
4.800.000 VNĐ
4.800.
5.000.000 VNĐ -4%
Hp EliteDeck 800 G1 i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
Hp EliteDeck 800 G1 i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
4.800.000 VNĐ
4.800.
5.100.000 VNĐ -6%
Hp Elite Deck 800 G1 i5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 500gb
Hp Elite Deck 800 G1 i5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 500gb
5.800.000 VNĐ
5.800.
6.100.000 VNĐ -5%
Case Hp 6200/ i3 ram 2gb/ Hdd 250gb
Case Hp 6200/ i3 ram 2gb/ Hdd 250gb
3.000.000 VNĐ
3.000.
Case Hp 6200/ i5 ram 4gb/ Hdd 250gb
Case Hp 6200/ i5 ram 4gb/ Hdd 250gb
4.200.000 VNĐ
4.200.
HP Elite 800G1 SFF core i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
HP Elite 800G1 SFF core i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
4.000.000 VNĐ
4.000.
HP Elite 800G1 SFF G 3220/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
HP Elite 800G1 SFF G 3220/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
3.200.000 VNĐ
3.200.
HP Elite 800G1 SFF core I5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
HP Elite 800G1 SFF core I5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
4.500.000 VNĐ
4.500.