HDD (ổ cứng)

HDD 160gb Cũ
HDD 160gb Cũ
250.000 VNĐ
250.
HDD 250gb cũ
HDD 250gb cũ
350.000 VNĐ
350.
 HDD 320 g cũ
HDD 320 g cũ
450.000 VNĐ
450.
 Ổ cứng hdd  500g cũ
Ổ cứng hdd 500g cũ
550.000 VNĐ
550.
ổ cứng hdd 1t cũ
ổ cứng hdd 1t cũ
850.000 VNĐ
850.