Case game đồ họa

Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
3.500.000 VNĐ
3.500.
Main, H61,Chip i3 3220, Ram 4gb, Vga GTX 750 1gb-d5
Main, H61,Chip i3 3220, Ram 4gb, Vga GTX 750 1gb-d5
4.500.000 VNĐ
4.500.
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
5.800.000 VNĐ
5.800.
6.000.000 VNĐ -3%
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 950
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 950
9.800.000 VNĐ
9.800.
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram4gb/Vga GTX 750Ti/ Hdd 250gb
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram4gb/Vga GTX 750Ti/ Hdd 250gb
6.900.000 VNĐ
6.900.
Case I5 6400/ Ram 8gb/ Hdd 1TB- GTX 1050TI
Case I5 6400/ Ram 8gb/ Hdd 1TB- GTX 1050TI
12.700.000 VNĐ
12.700.
Cây máy tính Chơi H61/Ram 4gb/Hdd 160 vga 2gb
Cây máy tính Chơi H61/Ram 4gb/Hdd 160 vga 2gb
3.200.000 VNĐ
3.200.
Cấu hình chơi game core i3 4130-Ram 4gb-Vga GTX 750Ti
Cấu hình chơi game core i3 4130-Ram 4gb-Vga GTX 750Ti
5.600.000 VNĐ
5.600.
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
10.600.000 VNĐ
10.600.
Case i7 6700/ Ram 8gb/ GTX 1060
Case i7 6700/ Ram 8gb/ GTX 1060
17.000.000 VNĐ
17.000.
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
4.000.000 VNĐ
4.000.
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
6.300.000 VNĐ
6.300.
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
7.500.000 VNĐ
7.500.
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb,  Vga GTX 1050Ti 4gb
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
12.000.000 VNĐ
12.000.
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
4.500.000 VNĐ
4.500.