Case game đồ họa

Case H81/ Chip I5 4570/ Ram 8gb/ GTX 960/ SSD 128
Case H81/ Chip I5 4570/ Ram 8gb/ GTX 960/ SSD 128
6.000.000 VNĐ
6.000.
Case B85/ Chip i5 4570/ Ram 8gb/ GTX 1050ti/ SSD 128
Case B85/ Chip i5 4570/ Ram 8gb/ GTX 1050ti/ SSD 128
6.600.000 VNĐ
6.600.
7.500.000 VNĐ -12%
 DUAL XEON E5 2670 (32 THREADS) RAM 16G / SSD 120G / GTX 1050 TI  34G 128 BÍT
DUAL XEON E5 2670 (32 THREADS) RAM 16G / SSD 120G / GTX 1050 TI 34G 128 BÍT
16.800.000 VNĐ
16.800.
18.000.000 VNĐ -7%
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL XEON E5 2670 (32 THREADS) RAM 32G / SSD 240G / GTX 1060 3G 192 BÍT
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL XEON E5 2670 (32 THREADS) RAM 32G / SSD 240G / GTX 1060 3G 192 BÍT
19.500.000 VNĐ
19.500.
20.700.000 VNĐ -6%
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL XEON E5 2670 (32 THREADS) RAM 64G / SSD 256G / GTX 1060 6G 192 BÍT
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL XEON E5 2670 (32 THREADS) RAM 64G / SSD 256G / GTX 1060 6G 192 BÍT
25.200.000 VNĐ
25.200.
26.000.000 VNĐ -3%
Case h81/ chip i3 4150/ Ram 8gb/ SSD 128/ GTX 750Ti
Case h81/ chip i3 4150/ Ram 8gb/ SSD 128/ GTX 750Ti
5.000.000 VNĐ
5.000.
5.500.000 VNĐ -9%
Case i7 6700/ Ram 8gb/ GTX 1060
Case i7 6700/ Ram 8gb/ GTX 1060
14.500.000 VNĐ
14.500.
15.000.000 VNĐ -3%
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
7.300.000 VNĐ
7.300.
8.800.000 VNĐ -17%
Cấu hình chơi game core i3 4130-Ram 4gb-Vga GTX 750Ti
Cấu hình chơi game core i3 4130-Ram 4gb-Vga GTX 750Ti
4.500.000 VNĐ
4.500.
5.000.000 VNĐ -10%
Cây máy tính Chơi H61/Ram 4gb/Hdd 160 vga 2gb
Cây máy tính Chơi H61/Ram 4gb/Hdd 160 vga 2gb
2.800.000 VNĐ
2.800.
Case I5 6400/ Ram 8gb/ Hdd 1TB- GTX 1050TI
Case I5 6400/ Ram 8gb/ Hdd 1TB- GTX 1050TI
9.400.000 VNĐ
9.400.
10.000.000 VNĐ -6%
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram4gb/Vga GTX 750Ti/ Hdd 250gb
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram4gb/Vga GTX 750Ti/ Hdd 250gb
6.100.000 VNĐ
6.100.
6.900.000 VNĐ -12%
Case H110/ Core i5 6500/ Ram 8gb/ GTX 960
Case H110/ Core i5 6500/ Ram 8gb/ GTX 960
7.500.000 VNĐ
7.500.
8.100.000 VNĐ -7%
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
4.500.000 VNĐ
4.500.
5.000.000 VNĐ -10%
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
3.100.000 VNĐ
3.100.
3.800.000 VNĐ -18%
Main, H61,Chip i3 3220, Ram 4gb, Vga GTX 750 TI
Main, H61,Chip i3 3220, Ram 4gb, Vga GTX 750 TI
4.000.000 VNĐ
4.000.
4.500.000 VNĐ -11%
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb,  Vga GTX 1050Ti 4gb
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
9.600.000 VNĐ
9.600.
10.300.000 VNĐ -7%
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
5.400.000 VNĐ
5.400.
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
5.100.000 VNĐ
5.100.
5.300.000 VNĐ -4%
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
3.000.000 VNĐ
3.000.
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
3.500.000 VNĐ
3.500.