Trọn bộ máy tính cũ

Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, Hdd 250, Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, Hdd 250, Màn 18.5 inch
3.800.000 VNĐ
3.800.
Bộ Máy H110, chip i3 6100, Ram 4gb,Hdd 250gb, Màn hình 20 Inch
Bộ Máy H110, chip i3 6100, Ram 4gb,Hdd 250gb, Màn hình 20 Inch
5.600.000 VNĐ
5.600.
Bộ máy tính core i5 4570/ ram 4gb/ vga GTX 750Ti + Màn 24''
Bộ máy tính core i5 4570/ ram 4gb/ vga GTX 750Ti + Màn 24''
7.500.000 VNĐ
7.500.
Bộ  máy  Xeon E3-1220v3/8gb/ GTX 960+ Màn 24''
Bộ máy Xeon E3-1220v3/8gb/ GTX 960+ Màn 24''
12.000.000 VNĐ
12.000.
Bộ máy H61, Chip G 620, Ram 2gb, Hdd 160,Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chip G 620, Ram 2gb, Hdd 160,Màn 18.5 inch
3.400.000 VNĐ
3.400.
Bộ Máy H61, Chíp I5 2400, Ram 8gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
Bộ Máy H61, Chíp I5 2400, Ram 8gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
4.500.000 VNĐ
4.500.
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn 20 inch
4.000.000 VNĐ
4.000.
Bộ Máy H81, CHip I3 4130, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
Bộ Máy H81, CHip I3 4130, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
4.300.000 VNĐ
4.300.
Bộ Máy  H81,Chíp i5 4570, Ram 8gb, VGa 750TI, Màn Hình 20 inch
Bộ Máy H81,Chíp i5 4570, Ram 8gb, VGa 750TI, Màn Hình 20 inch
5.900.000 VNĐ
 
5.900.
Bộ máy B85, Chip I7 4770. Ram 8gb, Hdd 500gb, Màn 22 inch
Bộ máy B85, Chip I7 4770. Ram 8gb, Hdd 500gb, Màn 22 inch
8.000.000 VNĐ
8.000.
Bộ Máy B75, chíp I5 3470, Ram 4gb, Vga 750TI, Màn Hình 20 inch
Bộ Máy B75, chíp I5 3470, Ram 4gb, Vga 750TI, Màn Hình 20 inch
5.500.000 VNĐ
5.500.
Bộ máy H110, Chíp G 4400, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
Bộ máy H110, Chíp G 4400, Ram 4gb, Hdd 250gb, Màn hình 20 inch
4.800.000 VNĐ
4.800.
Bộ máy tính Core i7/ Ram 8gb/Vga ròi  + Màn 20''
Bộ máy tính Core i7/ Ram 8gb/Vga ròi + Màn 20''
7.900.000 VNĐ
7.900.
Bộ Máy Đồng Bộ Hp 6200 Chip G620/Ram 4gb/ Hdd 160gb + Màn 18.5
Bộ Máy Đồng Bộ Hp 6200 Chip G620/Ram 4gb/ Hdd 160gb + Màn 18.5
3.200.000 VNĐ
3.200.
Bộ máy tính Hp 6200/ I3 /Ram 4gb/Hdd 250gb + Màn 20 inch
Bộ máy tính Hp 6200/ I3 /Ram 4gb/Hdd 250gb + Màn 20 inch
3.500.000 VNĐ
3.500.
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
Bộ máy FUJISU H77/ G 620/ Ram 2gb/ Màn hình 17
2.500.000 VNĐ
2.500.
Case FUJISU H77/ i3 2120/ Ram 4gb/ Hdd 250gb / Màn 18,5  icnh
Case FUJISU H77/ i3 2120/ Ram 4gb/ Hdd 250gb / Màn 18,5 icnh
3.700.000 VNĐ
3.700.
Bộ máy Dell optiplex 790/ i3 ram 4gb/ hdd 250gb + Màn 18,5
Bộ máy Dell optiplex 790/ i3 ram 4gb/ hdd 250gb + Màn 18,5
4.100.000 VNĐ
4.100.
Dell optiplex 390/i3 2120/ram 2gb/Hdd 250/Màn 18.5
Dell optiplex 390/i3 2120/ram 2gb/Hdd 250/Màn 18.5
3.600.000 VNĐ
3.600.