VGA (CARD màn hình)

MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
3.700.000 VNĐ
3.700.
Vga ASUS GTX 1060 3gb  - DDR5 - 192 bít
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
4.500.000 VNĐ
4.500.
3.600.000 VNĐ --25%
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
4.500.000 VNĐ
4.500.
3.000.000 VNĐ --50%
Vga GIGABYTE GTX 1060 -6GB-D5-192bit
Vga GIGABYTE GTX 1060 -6GB-D5-192bit
Liên hệ
Liên hệ
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
3.700.000 VNĐ
3.700.
VGA ASUS ROG STRIX- GTX 1050TI 04GB gaming
VGA ASUS ROG STRIX- GTX 1050TI 04GB gaming
Liên hệ
Liên hệ
MSI GTX 1050 Ti 4gb OC
MSI GTX 1050 Ti 4gb OC
3.700.000 VNĐ
3.700.
MSI GTX 1060-6gb GANGMING X
MSI GTX 1060-6gb GANGMING X
Liên hệ
Liên hệ
GALAX GTX 1060-06GB oc D5 - 192 Bit
GALAX GTX 1060-06GB oc D5 - 192 Bit
Liên hệ
Liên hệ
GALAX GTX 1050ti OC 1Click 4gb-d5-128bit
GALAX GTX 1050ti OC 1Click 4gb-d5-128bit
Liên hệ
Liên hệ
VGA Zotac GTX 1660- 6gb- d5 192bit
VGA Zotac GTX 1660- 6gb- d5 192bit
Liên hệ
Liên hệ
VGA GTX 1050-2gb-D5-128 bit
VGA GTX 1050-2gb-D5-128 bit
2.800.000 VNĐ
2.800.
VGA GTX 1050 - 2gb - DDr5 - 128 bít
VGA GTX 1050 - 2gb - DDr5 - 128 bít
2.800.000 VNĐ
2.800.
VGA  GTX 960 2gb-d5-128
VGA GTX 960 2gb-d5-128
2.700.000 VNĐ
2.700.
Vga ASUS GTX 1050 - 2GB-D5 Dual Fan
Vga ASUS GTX 1050 - 2GB-D5 Dual Fan
2.800.000 VNĐ
2.800.
ASUS GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Cerberus OC
ASUS GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Cerberus OC
Liên hệ
Liên hệ
VGA GALAX 1650 XE ( 1Click OC) -4gb-d5 -128Bit
VGA GALAX 1650 XE ( 1Click OC) -4gb-d5 -128Bit
4.600.000 VNĐ
4.600.
VGA ASUS RX 550-4gb-DDr5
VGA ASUS RX 550-4gb-DDr5
Liên hệ
Liên hệ
VGA GALAX GTX 1650 Super 4GB-DDR6 -128 bit
VGA GALAX GTX 1650 Super 4GB-DDR6 -128 bit
Liên hệ
Liên hệ
VGA MSI GTX 1650 VENTUF -4GB OC
VGA MSI GTX 1650 VENTUF -4GB OC
5.200.000 VNĐ
5.200.
VGA ASUS 710 -1GB-D5
VGA ASUS 710 -1GB-D5
850.000 VNĐ
850.
VGA TUF GTX 1650 SUPPER GAMING
VGA TUF GTX 1650 SUPPER GAMING
6.800.000 VNĐ
6.800.
Vga 630 -2gb-d3 -128 bit
Vga 630 -2gb-d3 -128 bit
700.000 VNĐ
700.
GTX 750-2gb-ddr5 OC
GTX 750-2gb-ddr5 OC
1.050.000 VNĐ
1.050.
Vga MSI GTX 750 TI - 2gb- D5 -128 Bít
Vga MSI GTX 750 TI - 2gb- D5 -128 Bít
2.050.000 VNĐ
2.050.
1.600.000 VNĐ --28%
Vga GiGabyte GTX 750TI 2gb - D5 - 128 bít
Vga GiGabyte GTX 750TI 2gb - D5 - 128 bít
2.050.000 VNĐ
2.050.
Vga ZOTAc gtx 750 ti 2g - dr5 - 128 bit
Vga ZOTAc gtx 750 ti 2g - dr5 - 128 bit
1.950.000 VNĐ
1.950.
1.350.000 VNĐ --44%
ASUS GTX 750 TI Strix 2gb - D5 - 128 bit
ASUS GTX 750 TI Strix 2gb - D5 - 128 bit
2.050.000 VNĐ
2.050.
vga Giaga GTX-750Ti -2gb-ddr5
vga Giaga GTX-750Ti -2gb-ddr5
2.050.000 VNĐ
2.050.
GTX 750ti GALAX 2gb-d2-128 bit
GTX 750ti GALAX 2gb-d2-128 bit
1.950.000 VNĐ
1.950.
2.000.000 VNĐ -2%