Case văn phòng

Case H410/ chip I3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB
Case H410/ chip I3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB
7.000.000 VNĐ
7.000.
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ ssd 120GB
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ ssd 120GB
9.100.000 VNĐ
9.100.
Cây máy tính H410/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB
Cây máy tính H410/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB
6.200.000 VNĐ
6.200.
Case H510/ chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 120GB
Case H510/ chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 120GB
7.900.000 VNĐ
7.900.
Cây Máy tính H110/ Chip Core i3 6100 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H110/ Chip Core i3 6100 Ram 4gb/ SSD 120Gb
4.300.000 VNĐ
4.300.
Cây Máy tính H110/ Chip G4400  Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H110/ Chip G4400 Ram 4gb/ SSD 120Gb
3.700.000 VNĐ
3.700.
Cây Máy tính H81/ Chip Core i7 4790 Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip Core i7 4790 Ram 8gb/ SSD 120Gb
5.900.000 VNĐ
5.900.
Cây Máy tính H81/ Chip Core i5 4570  Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip Core i5 4570 Ram 8gb/ SSD 120Gb
4.550.000 VNĐ
4.550.
Cây Máy tính H81/ Chip Core i3 4150  Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip Core i3 4150 Ram 4gb/ SSD 120Gb
3.650.000 VNĐ
3.650.
Cây Máy tính H81/ Chip G3220 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H81/ Chip G3220 Ram 4gb/ SSD 120Gb
2.900.000 VNĐ
2.900.
Cây Máy tính H61/ Chip Core i7 2600 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip Core i7 2600 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
4.500.000 VNĐ
4.500.
Cây Máy tính H61/ Chip Core i5 2400 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip Core i5 2400 / Ram 8gb/ SSD 120Gb
3.500.000 VNĐ
3.500.
Cây Máy tính H61/ Chip Core i3 2120 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip Core i3 2120 Ram 4gb/ SSD 120Gb
3.000.000 VNĐ
3.000.
Cây Máy tính H61/ Chip G2020 Ram 4gb/ SSD 120Gb
Cây Máy tính H61/ Chip G2020 Ram 4gb/ SSD 120Gb
2.650.000 VNĐ
2.650.