Máy Tính Hoàng Hà

Cây Fujisu H81/ Chip iG 3220 / Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip iG 3220 / Ram 4gb/ SSD 120 GB
3.100.000 VNĐ
3.100.
Cây Fujisu H81/ Chip i5 4570/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip i5 4570/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
4.200.000 VNĐ
4.200.
Bộ Fujisu H81/ Chip G3220/ Ram 4gb/ SSD 128GB + Màn Hình 19"
Bộ Fujisu H81/ Chip G3220/ Ram 4gb/ SSD 128GB + Màn Hình 19"
Liên hệ
Liên hệ
Case B365/ I5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 120/ GTX 750TI
Case B365/ I5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 120/ GTX 750TI
5.900.000 VNĐ
5.900.
Case B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GT 705
Case B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GT 705
5.400.000 VNĐ
5.400.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050TI
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050TI
5.500.000 VNĐ
5.500.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050
5.300.000 VNĐ
5.300.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 750TI
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 750TI
5.000.000 VNĐ
5.000.
Dell 9020/ Chip G3220/ Ram 4gb/ SSD 128gb + Màn Hình 20
Dell 9020/ Chip G3220/ Ram 4gb/ SSD 128gb + Màn Hình 20
Liên hệ
Liên hệ
Case HP400G3 SFF/ Chip i5 6500/ Ram 8gb/ SSD 120GB + Màn hình 20 icnh
Case HP400G3 SFF/ Chip i5 6500/ Ram 8gb/ SSD 120GB + Màn hình 20 icnh
4.500.000 VNĐ
4.500.
ase HP400G3 SFF/ Chip i3 6100/ Ram8gb/ SSD 120GB + Màn hình 20 icnh
ase HP400G3 SFF/ Chip i3 6100/ Ram8gb/ SSD 120GB + Màn hình 20 icnh
4.150.000 VNĐ
4.150.
Case HP400G3 SFF/ Chip G 4400/ Ram 4gb/ SSD 120GB + Màn hình 20 icnh
Case HP400G3 SFF/ Chip G 4400/ Ram 4gb/ SSD 120GB + Màn hình 20 icnh
3.700.000 VNĐ
3.700.
Case Dell 7040/ chip i7 6700/ ram 8gb/ SSD 240 + Màn Hình 20
Case Dell 7040/ chip i7 6700/ ram 8gb/ SSD 240 + Màn Hình 20
5.800.000 VNĐ
5.800.
Case Dell 7040/ chip i5 6400/ ram 8gb/ SSD 240 + Màn Hình 20
Case Dell 7040/ chip i5 6400/ ram 8gb/ SSD 240 + Màn Hình 20
4.800.000 VNĐ
4.800.
Bộ máy FUJISU H77/ G 2020/ Ram 4gb/ Màn hình 17
Bộ máy FUJISU H77/ G 2020/ Ram 4gb/ Màn hình 17
2.400.000 VNĐ
2.400.
Case Dell 7040/ chip i3 6100/ Ram 8gb/ SSD 120GB + Màn 20 Inch
Case Dell 7040/ chip i3 6100/ Ram 8gb/ SSD 120GB + Màn 20 Inch
4.400.000 VNĐ
4.400.
Bộ Fujisu H81/ Chip G3220/ Ram 4gb/ SSD 128GB + Màn Hình 19"
Bộ Fujisu H81/ Chip G3220/ Ram 4gb/ SSD 128GB + Màn Hình 19"
Liên hệ
Liên hệ
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, SSD 120 G, Màn 20 inch
Bộ Máy H81, Chip G 3220, Ram 4gb, SSD 120 G, Màn 20 inch
3.300.000 VNĐ
3.300.
Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, ssd 120g , Màn 18.5 inch
Bộ máy H61, Chíp i3 2120,Ram 4gb, ssd 120g , Màn 18.5 inch
3.000.000 VNĐ
3.000.
Bộ máy tính core i5 4570/ ram 8gb/ vga GTX 750Ti + Màn 22''
Bộ máy tính core i5 4570/ ram 8gb/ vga GTX 750Ti + Màn 22''
6.000.000 VNĐ
6.000.
Bộ máy tính Core i7/ Ram 8gb/Vga ròi + Màn 20''
Bộ máy tính Core i7/ Ram 8gb/Vga ròi + Màn 20''
5.800.000 VNĐ
5.800.
Bộ máy B85, Chip I7 4770. Ram 8gb, SSD 120 G, Màn 22 inch
Bộ máy B85, Chip I7 4770. Ram 8gb, SSD 120 G, Màn 22 inch
5.600.000 VNĐ
5.600.
Bộ Máy H81,Chíp i5 4570, Ram 8gb, VGa GTX 1050 2G , Màn Hình 22 inch
Bộ Máy H81,Chíp i5 4570, Ram 8gb, VGa GTX 1050 2G , Màn Hình 22 inch
6.300.000 VNĐ
 
6.300.
Case H410/ Chjp i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24 icnh
Case H410/ Chjp i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24 icnh
8.450.000 VNĐ
8.450.
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24
8.650.000 VNĐ
8.650.
Bộ máy tính H410/ G 6400/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn Hình 18,5
Bộ máy tính H410/ G 6400/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn Hình 18,5
6.600.000 VNĐ
6.600.
Bộ Máy H510/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB/ Màn Hình 24
Bộ Máy H510/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB/ Màn Hình 24
7.200.000 VNĐ
7.200.
Bộ Máy H310/ chip i3 8100/ Ram 8GB/ SSD 120GB / Màn Hình 20
Bộ Máy H310/ chip i3 8100/ Ram 8GB/ SSD 120GB / Màn Hình 20
7.400.000 VNĐ
7.400.
Case H510/ Chip i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
Case H510/ Chip i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
8.250.000 VNĐ
8.250.
Case H410/ Chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn 18.5
Case H410/ Chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn 18.5
7.700.000 VNĐ
7.700.
Bộ Máy Core I5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240/ Màn Hình 18.5
Bộ Máy Core I5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240/ Màn Hình 18.5
8.200.000 VNĐ
8.200.
Bộ Máy H610/ Chip i3 12100/ Ram 8gb/ SSD 256GB + Màn 22
Bộ Máy H610/ Chip i3 12100/ Ram 8gb/ SSD 256GB + Màn 22
9.100.000 VNĐ
9.100.
Bộ Máy H610/ Chip i5 12400/ Ram 8gb/ SSD 256/ Màn Hình 22
Bộ Máy H610/ Chip i5 12400/ Ram 8gb/ SSD 256/ Màn Hình 22
9.550.000 VNĐ
9.550.
Bộ Máy H610/ Chip G7400/ Ram 8GB/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
Bộ Máy H610/ Chip G7400/ Ram 8GB/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
7.100.000 VNĐ
7.100.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 750TI
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 750TI
5.000.000 VNĐ
5.000.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050
5.300.000 VNĐ
5.300.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050TI
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050TI
5.500.000 VNĐ
5.500.
Case B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GT 705
Case B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GT 705
5.400.000 VNĐ
5.400.
Case B365/ I5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 120/ GTX 750TI
Case B365/ I5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 120/ GTX 750TI
5.900.000 VNĐ
5.900.
Case Game B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GTX 1050
Case Game B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GTX 1050
6.200.000 VNĐ
6.200.
Main B365/ chip i5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 240gb/ VGA GTX 1050TI
Main B365/ chip i5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 240gb/ VGA GTX 1050TI
7.000.000 VNĐ
7.000.
Main B360/ core I7 8700/ Ram 16gb/ SSD 250gb/ VGA GTX 1060
Main B360/ core I7 8700/ Ram 16gb/ SSD 250gb/ VGA GTX 1060
9.700.000 VNĐ
9.700.
Cây máy tính B85 / Core i7 4790 / ram 8g / ssd 120g
Cây máy tính B85 / Core i7 4790 / ram 8g / ssd 120g
4.000.000 VNĐ
4.000.
Case h81/ chip i3 4150/ Ram 8gb/ SSD 128/ GTX 750Ti
Case h81/ chip i3 4150/ Ram 8gb/ SSD 128/ GTX 750Ti
3.700.000 VNĐ
3.700.
Case B85/ Chip i5 4570/ Ram 8gb/ GTX 1050ti/ SSD 128
Case B85/ Chip i5 4570/ Ram 8gb/ GTX 1050ti/ SSD 128
5.000.000 VNĐ
5.000.
Case H81/ Chip I5 4570/ Ram 8gb/ GTX1050 2gb/ SSD 128
Case H81/ Chip I5 4570/ Ram 8gb/ GTX1050 2gb/ SSD 128
4.600.000 VNĐ
4.600.
Case I5 6400/ Ram 8gb/ SSD 120G / GTX 1050TI
Case I5 6400/ Ram 8gb/ SSD 120G / GTX 1050TI
5.100.000 VNĐ
5.100.
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram8gb/Vga GTX 750Ti/ SSD 120G
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram8gb/Vga GTX 750Ti/ SSD 120G
4.000.000 VNĐ
4.000.
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 960
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 960
Liên hệ
Liên hệ
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
3.700.000 VNĐ
3.700.
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
5.600.000 VNĐ
5.600.
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, SSD 120G, Vga GTX 750TI
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, SSD 120G, Vga GTX 750TI
4.400.000 VNĐ
4.400.
Main H 61, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
Main H 61, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
3.800.000 VNĐ
3.800.
Case H410/ Chip i3 10100f/ Ram 8gb/ SSD 120/ GTX 1050TI
Case H410/ Chip i3 10100f/ Ram 8gb/ SSD 120/ GTX 1050TI
6.900.000 VNĐ
6.900.
Case B460/ chip I7 10700/ Ram 16gb/ SSD 250gb/ GTX 1660
Case B460/ chip I7 10700/ Ram 16gb/ SSD 250gb/ GTX 1660
Liên hệ
Liên hệ
Case Gaming I5 9400F/Ram 16gb/ GTX 1650/ SSD 256gb
Case Gaming I5 9400F/Ram 16gb/ GTX 1650/ SSD 256gb
Liên hệ
Liên hệ
Cây máy tính chơi Game H410/ Chip i5 10400F/ Ram 8gb/ SSD 240GB / GTX 1050
Cây máy tính chơi Game H410/ Chip i5 10400F/ Ram 8gb/ SSD 240GB / GTX 1050
7.600.000 VNĐ
7.600.
Case H410/ i3 10100f/ ram 8gb/ VGA 2gb/ SSD 120
Case H410/ i3 10100f/ ram 8gb/ VGA 2gb/ SSD 120
6.500.000 VNĐ
6.500.
Case Đồ Họa Game Z490/ chip i7 10700k/ Ram 16gb/ SSD 256 / GTX 1660 super
Case Đồ Họa Game Z490/ chip i7 10700k/ Ram 16gb/ SSD 256 / GTX 1660 super
Liên hệ
Liên hệ
Case B460/ chip i5 10400/ ram 16gb/ ssd 256/ Vga GTX 1660
Case B460/ chip i5 10400/ ram 16gb/ ssd 256/ Vga GTX 1660
11.900.000 VNĐ
11.900.
Case Game Đồ Họa B460/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240Gb/ GTX 1650 4Gb
Case Game Đồ Họa B460/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240Gb/ GTX 1650 4Gb
10.200.000 VNĐ
10.200.
CASE B365 / I5 9400F / RAM 8G/ SSD 120G/ GTX 1660 6G
CASE B365 / I5 9400F / RAM 8G/ SSD 120G/ GTX 1660 6G
Liên hệ
Liên hệ
CASE H310 / I3 9100F / RAM 8G / SSD 120G/ VGA RX 550 4G
CASE H310 / I3 9100F / RAM 8G / SSD 120G/ VGA RX 550 4G
Liên hệ
Liên hệ
Case B365/ I3 9100/ Ram 8gb/ Vga 1050 Ti 4G / SSD 128
Case B365/ I3 9100/ Ram 8gb/ Vga 1050 Ti 4G / SSD 128
Liên hệ
Liên hệ
Case game đồ họa B365 / core i5 9400 / ram 8g / vga gtx 1060 3G / ssd 120g
Case game đồ họa B365 / core i5 9400 / ram 8g / vga gtx 1060 3G / ssd 120g
Liên hệ
Liên hệ
Case văn phòng new B365 / G5400/ ram 8g / ssd 120g
Case văn phòng new B365 / G5400/ ram 8g / ssd 120g
Liên hệ
Liên hệ
Case game đồ họa B365 / core i3 9100f / ram 8g / ssd 120g / vga gtx 1050 2g
Case game đồ họa B365 / core i3 9100f / ram 8g / ssd 120g / vga gtx 1050 2g
Liên hệ
Liên hệ
Case H310 / G5400/ Ram 8gb/ ssd 128gb / GTX 1050TI
Case H310 / G5400/ Ram 8gb/ ssd 128gb / GTX 1050TI
Liên hệ
Liên hệ
Case B450/ Ryzen R5 2600/ Ram 8gb/ SSD 128/ Card 1060
Case B450/ Ryzen R5 2600/ Ram 8gb/ SSD 128/ Card 1060
Liên hệ
Liên hệ
Case B450/ Ryzen R7 2700/ Ram 16gb/ SSD 240G / Card GTX 1050 2G GTX 1050 2G
Case B450/ Ryzen R7 2700/ Ram 16gb/ SSD 240G / Card GTX 1050 2G GTX 1050 2G
13.900.000 VNĐ
13.900.
Case B45/ Ryzen R7 2700X/ Ram 16gb/ SSD 240G/ Card 1060
Case B45/ Ryzen R7 2700X/ Ram 16gb/ SSD 240G/ Card 1060
Liên hệ
Liên hệ
Case B365 / i7 8700/ Ram 16gb/ Vga GTX 1660 6g/ SSD 128Gb
Case B365 / i7 8700/ Ram 16gb/ Vga GTX 1660 6g/ SSD 128Gb
Liên hệ
Liên hệ
Case B360/ I3 8100/ Ram 8gb/ Vga 1050 ti / SSD 128
Case B360/ I3 8100/ Ram 8gb/ Vga 1050 ti / SSD 128
Liên hệ
Liên hệ
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 32Gb / SSD 256 VGA 4Gb
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 32Gb / SSD 256 VGA 4Gb
7.600.000 VNĐ
7.600.
NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb
NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb
7.900.000 VNĐ
7.900.
DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb
DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb
10.500.000 VNĐ
10.500.
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga Quadro K620
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga Quadro K620
9.500.000 VNĐ
9.500.
10.200.000 VNĐ -7%
HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
16.200.000 VNĐ
16.200.
MÁY WOKSTATION Dual Xeon E5 2678 V3 chuyên Render 3D MAX - Đồ Họa - Dựng Hình
MÁY WOKSTATION Dual Xeon E5 2678 V3 chuyên Render 3D MAX - Đồ Họa - Dựng Hình
Liên hệ
Liên hệ
NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2673V3 | 64Gb | GTX 1060-6gb
NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2673V3 | 64Gb | GTX 1060-6gb
Liên hệ
Liên hệ
NOXPLAYER APP TOOL - DUAL XEON E5 2678v3| 64Gb | GTX 1050TI 4Gb - 40 Luồng xử lý
NOXPLAYER APP TOOL - DUAL XEON E5 2678v3| 64Gb | GTX 1050TI 4Gb - 40 Luồng xử lý
10.500.000 VNĐ
10.500.
Dell optiplex 9020 / G3220/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Dell optiplex 9020 / G3220/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Liên hệ
Liên hệ
Dell optiplex 9020 / i3 4150/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Dell optiplex 9020 / i3 4150/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Liên hệ
Liên hệ
Dell optiplex 9020 / i5 4570/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Dell optiplex 9020 / i5 4570/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Liên hệ
Liên hệ
Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 4g/ ssd120g
Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 4g/ ssd120g
2.100.000 VNĐ
2.100.
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 120G
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 120G
3.000.000 VNĐ
3.000.
Dell Precision T1700/ G3220 /ram 4gb/HDD 250gb
Dell Precision T1700/ G3220 /ram 4gb/HDD 250gb
Liên hệ
Liên hệ
Dell Precision T1700/ I3 4160/ram 4gb/HDD 250gb
Dell Precision T1700/ I3 4160/ram 4gb/HDD 250gb
Liên hệ
Liên hệ
Dell Precision T1700/ I5 4570 /ram 4gb/HDD 500gb
Dell Precision T1700/ I5 4570 /ram 4gb/HDD 500gb
Liên hệ
Liên hệ
Dell Precision T1700/ I7 4770 /ram 8gb/HDD 500gb
Dell Precision T1700/ I7 4770 /ram 8gb/HDD 500gb
Liên hệ
Liên hệ
Dell Optiplex 7040 /chip i5 6400/ Ram 4GB/ SSD 240gb
Dell Optiplex 7040 /chip i5 6400/ Ram 4GB/ SSD 240gb
3.900.000 VNĐ
3.900.
Dell Optiplex 7040/ chip i3 6100/ Ram 4gb/ SSD 120GB
Dell Optiplex 7040/ chip i3 6100/ Ram 4gb/ SSD 120GB
3.500.000 VNĐ
3.500.
Dell Optiplex 7040/ Chip G 4400/ Ram 4gb / SSD 120Gb
Dell Optiplex 7040/ Chip G 4400/ Ram 4gb / SSD 120Gb
3.200.000 VNĐ
3.200.
Case HP 600G3 SFF/ Chip i3 6100/ Ram 4gb/ SSD 120GB
Case HP 600G3 SFF/ Chip i3 6100/ Ram 4gb/ SSD 120GB
3.250.000 VNĐ
3.250.
Case HP 600G3 SFF/ Chip i5 6500/ Ram 8gb/ SSD 240GB
Case HP 600G3 SFF/ Chip i5 6500/ Ram 8gb/ SSD 240GB
3.850.000 VNĐ
3.850.
Case HP 600G3 SFF/ Chip i7 6700/ Ram 8gb/ SSD 240GB
Case HP 600G3 SFF/ Chip i7 6700/ Ram 8gb/ SSD 240GB
4.600.000 VNĐ
4.600.
Cây Fujisu H81/ Chip i3 4150/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip i3 4150/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
3.500.000 VNĐ
3.500.
Cây Fujisu H81/ Chip i5 4570/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip i5 4570/ Ram 4gb/ SSD 120 GB
4.200.000 VNĐ
4.200.
Cây Fujisu H81/ Chip iG 3220 / Ram 4gb/ SSD 120 GB
Cây Fujisu H81/ Chip iG 3220 / Ram 4gb/ SSD 120 GB
3.100.000 VNĐ
3.100.
Máy tính HP ProDesk 600 G1 Mini Core i3 4130T / Ram 4g / ssd 120g
Máy tính HP ProDesk 600 G1 Mini Core i3 4130T / Ram 4g / ssd 120g
2.750.000 VNĐ
2.750.
Máy tính HP ProDesk 600 G2 Mini Core i3 6300T / Ram 4g / ssd 120g
Máy tính HP ProDesk 600 G2 Mini Core i3 6300T / Ram 4g / ssd 120g
3.750.000 VNĐ
3.750.
Máy Tính Lenovo ThinkCentre M900 SFF CPU Core I5 6500 | Ram 8GB | SSD 120GB
Máy Tính Lenovo ThinkCentre M900 SFF CPU Core I5 6500 | Ram 8GB | SSD 120GB
6.100.000 VNĐ
6.100.
Dell OptiPlex 3060 MICRO i5 - 8400T Intel Core i5 1.7GHz | 4GB RAM | SSD 256G Wifi
Dell OptiPlex 3060 MICRO i5 - 8400T Intel Core i5 1.7GHz | 4GB RAM | SSD 256G Wifi
7.500.000 VNĐ
7.500.
Gigabyte B360 DS2
Gigabyte B360 DS2
1.650.000 VNĐ
1.650.
Main Gigabyte B85M-Gaming3
Main Gigabyte B85M-Gaming3
750.000 VNĐ
750.
Main ASROCK B365M-DVH
Main ASROCK B365M-DVH
1.580.000 VNĐ
1.580.
Main Gigabyte H81 cũ
Main Gigabyte H81 cũ
650.000 VNĐ
650.
Main giga H61 cũ SK 1155
Main giga H61 cũ SK 1155
500.000 VNĐ
500.
Mainboard Gigabyte B460 Aorus PRO
Mainboard Gigabyte B460 Aorus PRO
2.700.000 VNĐ
2.700.
Mainboard ASUS TUF Gaming B460M-PLus
Mainboard ASUS TUF Gaming B460M-PLus
2.750.000 VNĐ
2.750.
Main Gigabyte H510m-H
Main Gigabyte H510m-H
1.900.000 VNĐ
1.900.
Main Gigabyte H110M-DS2V
Main Gigabyte H110M-DS2V
1.000.000 VNĐ
1.000.
Main ASUS H81M-D cũ
Main ASUS H81M-D cũ
650.000 VNĐ
650.
Gigabyte B85m-DS3H
Gigabyte B85m-DS3H
800.000 VNĐ
800.
CPU Intel Core i7-3770K - 3.5GHz
CPU Intel Core i7-3770K - 3.5GHz
1.000.000 VNĐ
1.000.
Chíp I5 3470 cũ(3.2 ghz)
Chíp I5 3470 cũ(3.2 ghz)
450.000 VNĐ
450.
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
400.000 VNĐ
400.
Chip i7 4790 (3.60GHz turbo up 4.0GHz, 8MB L3 cache)
Chip i7 4790 (3.60GHz turbo up 4.0GHz, 8MB L3 cache)
1.300.000 VNĐ
1.300.
Chíp i5 4570 cũ ( 3.20 GHz)
Chíp i5 4570 cũ ( 3.20 GHz)
650.000 VNĐ
650.
Chíp G 4400 cũ ( 3.30 GHz ) HD Graphics 510 (Skylake)
Chíp G 4400 cũ ( 3.30 GHz ) HD Graphics 510 (Skylake)
400.000 VNĐ
400.
Chip i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz (5.0 GHz Turbo) LGA 1151
Chip i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz (5.0 GHz Turbo) LGA 1151
5.600.000 VNĐ
5.600.
CPU Intel Core i7-8700K (Up to 4.70Ghz/ 12Mb cache/ Socket 1151 v2) Coffee Lake
CPU Intel Core i7-8700K (Up to 4.70Ghz/ 12Mb cache/ Socket 1151 v2) Coffee Lake
Liên hệ
Liên hệ
Chíp core i7 8700 ( 3,20 GHz upto 4.20 cache 12MB)
Chíp core i7 8700 ( 3,20 GHz upto 4.20 cache 12MB)
3.500.000 VNĐ
3.500.
Chip i7 6700 ( 3.40 GHz tubo 4.00 ) socket 1151
Chip i7 6700 ( 3.40 GHz tubo 4.00 ) socket 1151
1.900.000 VNĐ
1.900.
Chip core i5 6500 ( 3.20 GHz upto 3.60 ) socket 1151
Chip core i5 6500 ( 3.20 GHz upto 3.60 ) socket 1151
900.000 VNĐ
900.
Chip Intel Core i5 8400 2.8Ghz Turbo Up to 4Ghz / 9MB / (Coffee Lake )
Chip Intel Core i5 8400 2.8Ghz Turbo Up to 4Ghz / 9MB / (Coffee Lake )
1.700.000 VNĐ
1.700.
Chip I3 10100 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
Chip I3 10100 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
2.500.000 VNĐ
2.500.
CPU intel i5 10400F 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
CPU intel i5 10400F 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
2.550.000 VNĐ
2.550.
Chip I3 10100F 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
Chip I3 10100F 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
2.250.000 VNĐ
2.250.
Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
Ram 8gb Tản nhiệt DDR4 Bus 2400
550.000 VNĐ
550.
Ram 8gb ddr3 cũ
Ram 8gb ddr3 cũ
250.000 VNĐ
250.
Ram 4gb/DDR3
Ram 4gb/DDR3
150.000 VNĐ
150.
Ram 8gb GSKILL RIPJAWS DDr4 Bus 2800 ( 8GB x1)
Ram 8gb GSKILL RIPJAWS DDr4 Bus 2800 ( 8GB x1)
550.000 VNĐ
550.
Ram tản nhiệt kingston 8gb Buss 1600
Ram tản nhiệt kingston 8gb Buss 1600
250.000 VNĐ
250.
RAM G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3000MHz DDR4 (2x8GB)
RAM G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3000MHz DDR4 (2x8GB)
Liên hệ
Liên hệ
Ram Vengeance RGB Pro 16GB 3000Mhz DDR4 (2x8GB)
Ram Vengeance RGB Pro 16GB 3000Mhz DDR4 (2x8GB)
Liên hệ
Liên hệ
Ram Kingston Hyper 8gb- DDr4- Bus 2666
Ram Kingston Hyper 8gb- DDr4- Bus 2666
550.000 VNĐ
550.
Ram 16gb GSKILL RIPJAWS DDr4 Bus 3000 ( 16GB x1)
Ram 16gb GSKILL RIPJAWS DDr4 Bus 3000 ( 16GB x1)
1.100.000 VNĐ
1.100.
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
MSI GTX 1050ti 4gb-d5-128 bit
1.650.000 VNĐ
1.650.
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
Vga GiGabyte GTX 1050TI 4gb-d5-128 bit
1.650.000 VNĐ
1.650.
MSI GTX 1050 Ti 4gb OC
MSI GTX 1050 Ti 4gb OC
1.650.000 VNĐ
1.650.
VGA GTX 1050-2gb-D5-128 bit
VGA GTX 1050-2gb-D5-128 bit
1.400.000 VNĐ
1.400.
Vga ASUS GTX 1050 - 2GB-D5 Dual Fan
Vga ASUS GTX 1050 - 2GB-D5 Dual Fan
1.400.000 VNĐ
1.400.
VGA ASUS RX 550-4gb-DDr5
VGA ASUS RX 550-4gb-DDr5
2.600.000 VNĐ
2.600.
VGA MSI GTX 1650 VENTUF -4GB OC
VGA MSI GTX 1650 VENTUF -4GB OC
1.800.000 VNĐ
1.800.
VGA ASUS 710 -1GB-D5
VGA ASUS 710 -1GB-D5
850.000 VNĐ
850.
VGA TUF GTX 1650 SUPPER GAMING
VGA TUF GTX 1650 SUPPER GAMING
2.500.000 VNĐ
2.500.
vga Giaga GTX-750Ti -2gb-ddr5
vga Giaga GTX-750Ti -2gb-ddr5
1.100.000 VNĐ
1.100.
HDD 160gb Cũ
HDD 160gb Cũ
100.000 VNĐ
100.
HDD 250gb cũ
HDD 250gb cũ
150.000 VNĐ
150.
 HDD 320 g cũ
HDD 320 g cũ
200.000 VNĐ
200.
 Ổ cứng hdd 500g cũ
Ổ cứng hdd 500g cũ
250.000 VNĐ
250.
Ổ cứng hdd 1T cũ
Ổ cứng hdd 1T cũ
600.000 VNĐ
600.
SSD Sam sung 860 EVO 250GB 2.5 inch (MZ-76E250BW)
SSD Sam sung 860 EVO 250GB 2.5 inch (MZ-76E250BW)
1.000.000 VNĐ
1.000.
SSD Kingmax 240GB
SSD Kingmax 240GB
600.000 VNĐ
600.
SSD 256 Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4
SSD 256 Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4
850.000 VNĐ
850.
SSD APACER AS 340 120GB 2.5 Sata III
SSD APACER AS 340 120GB 2.5 Sata III
400.000 VNĐ
400.
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-3000
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-3000
250.000 VNĐ
250.
Nguồn CoolerMaster 460W
Nguồn CoolerMaster 460W
400.000 VNĐ
400.
Nguồn Cooler Mater 500w
Nguồn Cooler Mater 500w
450.000 VNĐ
450.
Nguồn Xigmatek X-Calibre XCP -A500
Nguồn Xigmatek X-Calibre XCP -A500
550.000 VNĐ
550.
Nguồn Cooler Matster 550W
Nguồn Cooler Matster 550W
550.000 VNĐ
550.
 XIGMATEK X-POWER II 500
XIGMATEK X-POWER II 500
650.000 VNĐ
650.
Pháp vô địch Euro mấy lần trong quá khứ?
Pháp vô địch Euro mấy lần trong quá khứ?
550.000 VNĐ
550.
Messi Giải Nghệ Chưa? Tầm Ảnh Hưởng Của Messi Đến ĐT Argentina
Messi Giải Nghệ Chưa? Tầm Ảnh Hưởng Của Messi Đến ĐT Argentina
680.000 VNĐ
680.
Nguồn SAMA 630 500w PSU ( Fan 12 )
Nguồn SAMA 630 500w PSU ( Fan 12 )
680.000 VNĐ
680.
Nguồn Antec Neo 650 - 650w
Nguồn Antec Neo 650 - 650w
700.000 VNĐ
700.
Nguồn SAMA PASSIVE PFC 535-PPFC 400W
Nguồn SAMA PASSIVE PFC 535-PPFC 400W
500.000 VNĐ
500.
Nguồn máy tính ANTEC ATOM V450 - 450W
Nguồn máy tính ANTEC ATOM V450 - 450W
550.000 VNĐ
550.
Nguồn coole Master White 700w 80 plus
Nguồn coole Master White 700w 80 plus
1.590.000 VNĐ
1.590.
Nguồn coole Master White 750w 80 plus
Nguồn coole Master White 750w 80 plus
1.650.000 VNĐ
1.650.
Nguồn Xigmatek II X650 Chuẩn 80 Plus
Nguồn Xigmatek II X650 Chuẩn 80 Plus
850.000 VNĐ
850.
Màn hình Dell 22 (E2214H)
Màn hình Dell 22 (E2214H)
1.500.000 VNĐ
1.500.
MÀN HÌNH SAMSUNG 24" S24E310
MÀN HÌNH SAMSUNG 24" S24E310
Liên hệ
Liên hệ
Màn dell E2414H Led Full HD
Màn dell E2414H Led Full HD
Liên hệ
Liên hệ
Dell Chuyên đồ họa 23 inch P2314H
Dell Chuyên đồ họa 23 inch P2314H
2.750.000 VNĐ
2.750.
Màn Hình Dell UltrasharpU2412M
Màn Hình Dell UltrasharpU2412M
Liên hệ
Liên hệ
Màn hình HP Z Display Z23i 23-inch
Màn hình HP Z Display Z23i 23-inch
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 23 inch HP Z23N G1 Chuyên Đồ Họa
Màn Hình 23 inch HP Z23N G1 Chuyên Đồ Họa
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình Dell E2219HN
Màn Hình Dell E2219HN
2.750.000 VNĐ
2.750.
Màn hình dell E2016
Màn hình dell E2016
1.000.000 VNĐ
1.000.
Màn hình HP ELITEDISPLAY E222 1920x1080
Màn hình HP ELITEDISPLAY E222 1920x1080
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 20 HKC S2035 Full HD 1920x1080
Màn Hình 20 HKC S2035 Full HD 1920x1080
Liên hệ
Liên hệ
Màn 27 Sam sung 27F354 Led full HD 1920x1080
Màn 27 Sam sung 27F354 Led full HD 1920x1080
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 22 HP Pro Display P223
Màn Hình 22 HP Pro Display P223
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 24 Sam sung LC24FG73 144Hz 1ms
Màn Hình 24 Sam sung LC24FG73 144Hz 1ms
3.000.000 VNĐ
3.000.
Màn Hình Dell E2420H 23.8 IPS 60Hz
Màn Hình Dell E2420H 23.8 IPS 60Hz
2.950.000 VNĐ
2.950.
Màn Hình 24 BenQ Xl2411P 144Hz 1Ms Chuyên Game
Màn Hình 24 BenQ Xl2411P 144Hz 1Ms Chuyên Game
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 27 Sam sung LC27JG50 Cong 2K 144Hz
Màn Hình 27 Sam sung LC27JG50 Cong 2K 144Hz
4.500.000 VNĐ
4.500.
Màn Hình Sam sung 27'' Cong 27F397
Màn Hình Sam sung 27'' Cong 27F397
3.200.000 VNĐ
3.200.
Màn Hình Dell Utrashap U2713HM màn 2K 2560 x 1440
Màn Hình Dell Utrashap U2713HM màn 2K 2560 x 1440
4.600.000 VNĐ
4.600.
Màn hình HP P224 Full viền
Màn hình HP P224 Full viền
1.500.000 VNĐ
1.500.
Màn hình Dell P2217H 21.5Inch IPS Chân Xoay
Màn hình Dell P2217H 21.5Inch IPS Chân Xoay
Liên hệ
Liên hệ
Màn hình Dell SE2219HX 21.5Inch IPS
Màn hình Dell SE2219HX 21.5Inch IPS
Liên hệ
Liên hệ
Màn hình 17 inch Lenovo
Màn hình 17 inch Lenovo
550.000 VNĐ
550.
550.000 VNĐ
ViewSonic VX2363S AH IPS ( Full Viền )
ViewSonic VX2363S AH IPS ( Full Viền )
1.800.000 VNĐ
1.800.
1.900.000 VNĐ -5%
Chelsea vô địch Ngoại Hạng Anh bao nhiêu lần và là khi nào?
Chelsea vô địch Ngoại Hạng Anh bao nhiêu lần và là khi nào?
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 24 Kingview KV 2419H IPS 75Hz Full Viền
Màn Hình 24 Kingview KV 2419H IPS 75Hz Full Viền
1.700.000 VNĐ
1.700.
Màn Hình 27 Kingview KV 2719F IPS 75Hz Cong Full Viền
Màn Hình 27 Kingview KV 2719F IPS 75Hz Cong Full Viền
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 27 Kingview KV-s2719- 2K full Viền 75Hz
Màn Hình 27 Kingview KV-s2719- 2K full Viền 75Hz
3.700.000 VNĐ
3.700.
Dell Utrashap U2419H IPS Full Viền 60Hz
Dell Utrashap U2419H IPS Full Viền 60Hz
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình Dell P2719H 27'' FHD IPS full Viền
Màn Hình Dell P2719H 27'' FHD IPS full Viền
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình 22 Inch DUAN BYK 220 AH- IPS Full Viền ( 1920x1080)
Màn Hình 22 Inch DUAN BYK 220 AH- IPS Full Viền ( 1920x1080)
1.700.000 VNĐ
1.700.
Màn Hình 24 Inch DUAN BYK 248 - IPS Full Viền 75 Hz
Màn Hình 24 Inch DUAN BYK 248 - IPS Full Viền 75 Hz
1.750.000 VNĐ
1.750.
Màn hình MSI 24 Pro MP241 IPS
Màn hình MSI 24 Pro MP241 IPS
2.750.000 VNĐ
2.750.
Màn Hình 27 inch cong Sam Sung LC27R500FHE
Màn Hình 27 inch cong Sam Sung LC27R500FHE
3.050.000 VNĐ
3.050.
Màn Hình 24 Gigabyte G24F- FHD IPS 165 Hz 1Ms
Màn Hình 24 Gigabyte G24F- FHD IPS 165 Hz 1Ms
3.900.000 VNĐ
3.900.
Màn Hình 24 Sam sung LS24R350FHE IPS 75Hz
Màn Hình 24 Sam sung LS24R350FHE IPS 75Hz
Liên hệ
Liên hệ
Màn hình 27 Sam sung LF 27T350F IPS 75Hz
Màn hình 27 Sam sung LF 27T350F IPS 75Hz
Liên hệ
Liên hệ
Màn Hình Gigabyte G27FC 27 inch/ FHD/ VA/ 165 Hz/ 1ms
Màn Hình Gigabyte G27FC 27 inch/ FHD/ VA/ 165 Hz/ 1ms
5.200.000 VNĐ
5.200.
Màn hình HP N246V 23.8Inch IPS
Màn hình HP N246V 23.8Inch IPS
2.700.000 VNĐ
2.700.
Màn hình 24 inch Full viền VSP IP2404s
Màn hình 24 inch Full viền VSP IP2404s
1.900.000 VNĐ
1.900.
Màn Hình 24 VSP IPS full Viền IP2408S
Màn Hình 24 VSP IPS full Viền IP2408S
1.900.000 VNĐ
1.900.
Màn hình Cong VSP 24inch 75Hz VA Full viền CM2406H
Màn hình Cong VSP 24inch 75Hz VA Full viền CM2406H
2.200.000 VNĐ
2.200.
Màn hình 24 dell P2419H
Màn hình 24 dell P2419H
2.500.000 VNĐ
2.500.
Màn Hình 27 VSP IPS Full Viền IP2702S
Màn Hình 27 VSP IPS Full Viền IP2702S
2.700.000 VNĐ
2.700.
Màn hình 27 VSP IP2703S Esport Gaming 165 Hz
Màn hình 27 VSP IP2703S Esport Gaming 165 Hz
3.400.000 VNĐ
3.400.
Màn hình Cong VSP 27inch VG272C ESport Gaming 165 Hz
Màn hình Cong VSP 27inch VG272C ESport Gaming 165 Hz
3.750.000 VNĐ
3.750.
Lenovo Thinkpad T440p i5 4210M / Ram 8g / ssd m2 120g
Lenovo Thinkpad T440p i5 4210M / Ram 8g / ssd m2 120g
6.500.000 VNĐ
6.500.
Dell latitude E7440 Core i5 /SSD 128GB/ 14 icnh
Dell latitude E7440 Core i5 /SSD 128GB/ 14 icnh
6.200.000 VNĐ
6.200.
Laptop cũ HP EliteBook 840 G1 (Core i5-4300U, RAM 4GB, SSD 120G , VGA Intel HD Graphics 4400, 14 inch)
Laptop cũ HP EliteBook 840 G1 (Core i5-4300U, RAM 4GB, SSD 120G , VGA Intel HD Graphics 4400, 14 inch)
5.800.000 VNĐ
5.800.
HP Folio 9470m i5 3427U Ram 4gb Ssd 120g
HP Folio 9470m i5 3427U Ram 4gb Ssd 120g
5.400.000 VNĐ
5.400.
Hp Folio 9480m i5 ssd 120g
Hp Folio 9480m i5 ssd 120g
5.800.000 VNĐ
5.800.
Laptop Acer e5 471 i3 ram 2g ổ 500gb
Laptop Acer e5 471 i3 ram 2g ổ 500gb
3.500.000 VNĐ
3.500.
Laptop HP ProBook 6560b i5
Laptop HP ProBook 6560b i5
4.300.000 VNĐ
4.300.
Những phụ kiện bóng đá mà bạn cần khi ra sân
Những phụ kiện bóng đá mà bạn cần khi ra sân
11.000.000 VNĐ
11.000.
Hp EliteBook 450-G1 core i5 4200M-Ram 4gb-ổ SSD 120gb- Màn hình 15.6
Hp EliteBook 450-G1 core i5 4200M-Ram 4gb-ổ SSD 120gb- Màn hình 15.6
5.800.000 VNĐ
5.800.
Dell Latitude E5440 core i5-4300U, ram 4gb, ssd 120gb, màn 14" HD
Dell Latitude E5440 core i5-4300U, ram 4gb, ssd 120gb, màn 14" HD
5.600.000 VNĐ
5.600.
Dell latitude 6440 i5 4310M ram 4G ssd 120G
Dell latitude 6440 i5 4310M ram 4G ssd 120G
5.800.000 VNĐ
5.800.
Laptop Dell Latitude E5530 - Core i5 3220M, Ram 4GB, ổ Cứng SSD 128GB, vỏ hợp kim
Laptop Dell Latitude E5530 - Core i5 3220M, Ram 4GB, ổ Cứng SSD 128GB, vỏ hợp kim
4.200.000 VNĐ
4.200.
Dell E5470/ Core I5 6200/ Ram 8GB/ SSD 120GB/ Màn 14''
Dell E5470/ Core I5 6200/ Ram 8GB/ SSD 120GB/ Màn 14''
8.000.000 VNĐ
8.000.
Laptop HP Probook 650 G1 Core i5 4200/ Ram 4GB/ SSD 120GB Màn 14"
Laptop HP Probook 650 G1 Core i5 4200/ Ram 4GB/ SSD 120GB Màn 14"
6.400.000 VNĐ
6.400.