Máy tính đồng bộ

Hp EliteDeck 800 G1 i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
Hp EliteDeck 800 G1 i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb
4.800.000 VNĐ
4.800.
5.100.000 VNĐ -6%
Hp Elite Deck 800 G1 i5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 500gb
Hp Elite Deck 800 G1 i5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 500gb
5.800.000 VNĐ
5.800.
6.100.000 VNĐ -5%
Dell optiplex 9020 / G3220/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Dell optiplex 9020 / G3220/ Ram 4gb/ ssd 128gb
2.900.000 VNĐ
2.900.
Dell optiplex 9020 / i3 4150/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Dell optiplex 9020 / i3 4150/ Ram 4gb/ ssd 128gb
3.200.000 VNĐ
3.200.
Dell optiplex 9020 / i5 4570/ Ram 4gb/ ssd 128gb
Dell optiplex 9020 / i5 4570/ Ram 4gb/ ssd 128gb
4.350.000 VNĐ
4.350.
HP Elite 800G1 SFF core i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
HP Elite 800G1 SFF core i3 4130/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
4.000.000 VNĐ
4.000.
HP Elite 800G1 SFF G 3220/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
HP Elite 800G1 SFF G 3220/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
3.200.000 VNĐ
3.200.
HP Elite 800G1 SFF core I5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
HP Elite 800G1 SFF core I5 4570/ Ram 4gb/ Hdd 250gb/ DVDrom
4.500.000 VNĐ
4.500.
Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 4g/ ssd120g
Cây Fujisu Q77/ Chip G2020 Ram 4g/ ssd120g
2.100.000 VNĐ
2.100.
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 120G
Cây FUJISU I3 ram 4gb - ssd 120G
3.000.000 VNĐ
3.000.
Dell Precision T1700/ G3220 /ram 4gb/HDD 250gb
Dell Precision T1700/ G3220 /ram 4gb/HDD 250gb
3.000.000 VNĐ
3.000.
Dell Precision T1700/ I3 4160/ram 4gb/HDD 250gb
Dell Precision T1700/ I3 4160/ram 4gb/HDD 250gb
3.500.000 VNĐ
3.500.
Dell Precision T1700/ I5 4570 /ram 4gb/HDD 500gb
Dell Precision T1700/ I5 4570 /ram 4gb/HDD 500gb
4.200.000 VNĐ
4.200.
Dell Precision T1700/ I7 4770 /ram 8gb/HDD 500gb
Dell Precision T1700/ I7 4770 /ram 8gb/HDD 500gb
6.350.000 VNĐ
6.350.
Dell Optiplex 7040 /chip i5 6400/ Ram 4GB/ SSD 240gb
Dell Optiplex 7040 /chip i5 6400/ Ram 4GB/ SSD 240gb
5.500.000 VNĐ
5.500.
Dell Optiplex 7040/ chip i3 6100/ Ram 4gb/ SSD 120GB
Dell Optiplex 7040/ chip i3 6100/ Ram 4gb/ SSD 120GB
5.050.000 VNĐ
5.050.
Dell Optiplex 7040/ Chip G 4400/ Ram 4gb / SSD 120Gb
Dell Optiplex 7040/ Chip G 4400/ Ram 4gb / SSD 120Gb
4.450.000 VNĐ
4.450.