Vga 3gb

Vga ASUS GTX 1060 3gb  - DDR5 - 192 bít
Vga ASUS GTX 1060 3gb - DDR5 - 192 bít
4.500.000 VNĐ
4.500.
3.600.000 VNĐ --25%
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
MSI GTX 1060-3gb-d5-192 bít
4.500.000 VNĐ
4.500.
3.000.000 VNĐ --50%