Trọn bộ máy tính mới

Case H410/ Chjp i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24 icnh
Case H410/ Chjp i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24 icnh
8.450.000 VNĐ
8.450.
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24
Case H410/ Chip i5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 24
8.650.000 VNĐ
8.650.
Bộ máy tính H410/ G 6400/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn Hình 18,5
Bộ máy tính H410/ G 6400/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn Hình 18,5
6.600.000 VNĐ
6.600.
Bộ Máy H510/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB/ Màn Hình 24
Bộ Máy H510/ Chip G6400/ Ram 8gb/ SSD 120GB/ Màn Hình 24
7.200.000 VNĐ
7.200.
Bộ Máy H310/ chip i3 8100/ Ram 8GB/ SSD 120GB / Màn Hình 20
Bộ Máy H310/ chip i3 8100/ Ram 8GB/ SSD 120GB / Màn Hình 20
7.400.000 VNĐ
7.400.
Case H510/ Chip i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
Case H510/ Chip i3 10100/ Ram 8gb/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
8.250.000 VNĐ
8.250.
Case H410/ Chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn 18.5
Case H410/ Chip i3 10105/ Ram 8gb/ SSD 240GB + Màn 18.5
7.700.000 VNĐ
7.700.
Bộ Máy Core I5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240/ Màn Hình 18.5
Bộ Máy Core I5 10400/ Ram 8gb/ SSD 240/ Màn Hình 18.5
8.200.000 VNĐ
8.200.
Bộ Máy H610/ Chip i3 12100/ Ram 8gb/ SSD 256GB + Màn 22
Bộ Máy H610/ Chip i3 12100/ Ram 8gb/ SSD 256GB + Màn 22
9.100.000 VNĐ
9.100.
Bộ Máy H610/ Chip i5 12400/ Ram 8gb/ SSD 256/ Màn Hình 22
Bộ Máy H610/ Chip i5 12400/ Ram 8gb/ SSD 256/ Màn Hình 22
9.550.000 VNĐ
9.550.
Bộ Máy H610/ Chip G7400/ Ram 8GB/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
Bộ Máy H610/ Chip G7400/ Ram 8GB/ SSD 240GB/ Màn Hình 22
7.100.000 VNĐ
7.100.