Giá từ 2.5tr đến 3.5tr

Bộ máy FUJISU H77/ G 2020/ Ram 4gb/ Màn hình 17
Bộ máy FUJISU H77/ G 2020/ Ram 4gb/ Màn hình 17
2.400.000 VNĐ
2.400.