Chíp socket 1200

Chip i5 10400f Tray 2,90 Ghz socket 1200 Comet Lake
Chip i5 10400f Tray 2,90 Ghz socket 1200 Comet Lake
4.150.000 VNĐ
4.150.
4.750.000 VNĐ -13%
CPU Intel I3 10105F ( 3.7GHz - 4.4 Ghz ) 4 nhân 8 luồng  Socket 1200
CPU Intel I3 10105F ( 3.7GHz - 4.4 Ghz ) 4 nhân 8 luồng Socket 1200
2.950.000 VNĐ
2.950.
Chip I3 10100 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
Chip I3 10100 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
2.800.000 VNĐ
2.800.
CPU intel i3 10100 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
CPU intel i3 10100 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
2.900.000 VNĐ
2.900.
CPU intel i5 10400 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1159 /Comet Lake
CPU intel i5 10400 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1159 /Comet Lake
5.050.000 VNĐ
5.050.
4.800.000 VNĐ --5%
CPU intel i7 10700 2.90GHz tubo 4.80 Socket 1200 /Comet Lake
CPU intel i7 10700 2.90GHz tubo 4.80 Socket 1200 /Comet Lake
7.700.000 VNĐ
7.700.
CPU intel i7 10700K 3.80GHz tubo 5.10 Socket 1200 /Comet Lake
CPU intel i7 10700K 3.80GHz tubo 5.10 Socket 1200 /Comet Lake
9.400.000 VNĐ
9.400.
9.800.000 VNĐ -4%
CPU intel i5 10400F 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
CPU intel i5 10400F 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
4.300.000 VNĐ
4.300.
4.700.000 VNĐ -9%
Chip I5 10400 Tray 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
Chip I5 10400 Tray 2.90GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
4.350.000 VNĐ
4.350.
4.750.000 VNĐ -8%
Chip I3 10100F 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
Chip I3 10100F 3.60GHz tubo 4.30 Socket 1200 /Comet Lake
2.900.000 VNĐ
2.900.
Chip i9 11900 ( 2.5GHz up to 5.20 GHz 8 nhân 16 luồng , 20 MB Cache socket 1200)
Chip i9 11900 ( 2.5GHz up to 5.20 GHz 8 nhân 16 luồng , 20 MB Cache socket 1200)
11.200.000 VNĐ
11.200.
Chip i9 11900K ( 3.5GHz up to 5.30 GHz 8 nhân 16 luồng , 20 MB Cache socket 1200)
Chip i9 11900K ( 3.5GHz up to 5.30 GHz 8 nhân 16 luồng , 20 MB Cache socket 1200)
12.900.000 VNĐ
12.900.