Cây dual xeon

CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 32Gb / SSD 256 VGA 4Gb
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 32Gb / SSD 256 VGA 4Gb
7.600.000 VNĐ
7.600.
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít
8.300.000 VNĐ
8.300.
NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb
NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb
7.900.000 VNĐ
7.900.
DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb
DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb
10.500.000 VNĐ
10.500.
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga Quadro K620
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga Quadro K620
9.500.000 VNĐ
9.500.
10.200.000 VNĐ -7%
HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
16.200.000 VNĐ
16.200.
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
10.800.000 VNĐ
10.800.
11.500.000 VNĐ -6%
MÁY WOKSTATION Dual Xeon E5 2678 V3 chuyên Render 3D MAX - Đồ Họa - Dựng Hình
MÁY WOKSTATION Dual Xeon E5 2678 V3 chuyên Render 3D MAX - Đồ Họa - Dựng Hình
Liên hệ
Liên hệ
NOXPLAYER APP  - DUAL XEON E5 2673V3 | 64Gb | GTX 1060-6gb
NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2673V3 | 64Gb | GTX 1060-6gb
Liên hệ
Liên hệ
NOXPLAYER APP TOOL - DUAL XEON E5 2678v3| 64Gb | GTX 1050TI 4Gb - 40 Luồng xử lý
NOXPLAYER APP TOOL - DUAL XEON E5 2678v3| 64Gb | GTX 1050TI 4Gb - 40 Luồng xử lý
10.500.000 VNĐ
10.500.