Cây dual xeon

CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 32Gb / SSD 256 VGA 4Gb
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 32Gb / SSD 256 VGA 4Gb
12.200.000 VNĐ
12.200.
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít
CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít
16.900.000 VNĐ
16.900.
NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb
NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb
13.700.000 VNĐ
13.700.
DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb
DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb
18.000.000 VNĐ
18.000.
18.950.000 VNĐ -5%
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga Quadro K620
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga Quadro K620
9.500.000 VNĐ
9.500.
10.200.000 VNĐ -7%
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 8gb/ Vga Quadro K620
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 8gb/ Vga Quadro K620
8.800.000 VNĐ
8.800.
9.200.000 VNĐ -4%
HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
14.500.000 VNĐ
14.500.
15.200.000 VNĐ -5%
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb
10.800.000 VNĐ
10.800.
11.500.000 VNĐ -6%
MÁY WOKSTATION Dual Xeon E5 2678 V3 chuyên Render 3D MAX - Đồ Họa - Dựng Hình
MÁY WOKSTATION Dual Xeon E5 2678 V3 chuyên Render 3D MAX - Đồ Họa - Dựng Hình
24.500.000 VNĐ
24.500.
27.000.000 VNĐ -9%
NOXPLAYER APP  - DUAL XEON E5 2673V3 | 64Gb | GTX 1060-6gb
NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2673V3 | 64Gb | GTX 1060-6gb
26.800.000 VNĐ
26.800.
27.500.000 VNĐ -3%
NOXPLAYER APP TOOL - DUAL XEON E5 2670v2 | 64Gb | GTX 1050TI 4Gb - 40 Luồng xử lý
NOXPLAYER APP TOOL - DUAL XEON E5 2670v2 | 64Gb | GTX 1050TI 4Gb - 40 Luồng xử lý
17.900.000 VNĐ
17.900.
1.900.000 VNĐ --842%
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL XEON E5 2673V3 | 32Gb | GTX1050TI 4Gb
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL XEON E5 2673V3 | 32Gb | GTX1050TI 4Gb
13.000.000 VNĐ
13.000.
14.500.000 VNĐ -10%
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL  Dual Xeon E5 2689 - RAM 64G - VGA 1060  192 bít
CẤU HÌNH WOKSTATION RENDER DUAL Dual Xeon E5 2689 - RAM 64G - VGA 1060 192 bít
16.700.000 VNĐ
16.700.
17.700.000 VNĐ -6%
NOXPLAYER APP  - XEON E5 2673V3 | 64Gb |GTX 1060 -3GB
NOXPLAYER APP - XEON E5 2673V3 | 64Gb |GTX 1060 -3GB
15.000.000 VNĐ
15.000.
18.000.000 VNĐ -17%