Case game đồ họa ( cũ )

Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 750TI
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 750TI
7.700.000 VNĐ
7.700.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050
8.300.000 VNĐ
8.300.
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050TI
Case H310/ chip i3 9100F/ Ram 8gb/ SSD 120 / GTX 1050TI
9.700.000 VNĐ
9.700.
Case B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GT 705
Case B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GT 705
7.400.000 VNĐ
7.400.
Case B365/ I5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 120/ GTX 750TI
Case B365/ I5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 120/ GTX 750TI
8.600.000 VNĐ
8.600.
Case Game B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GTX 1050
Case Game B365/ i5 9400F/ Ram 8gb/ SSD 120/ GTX 1050
10.200.000 VNĐ
10.200.
Main B365/ chip i5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 240gb/ VGA GTX 1050TI
Main B365/ chip i5 9400f/ Ram 8gb/ ssd 240gb/ VGA GTX 1050TI
11.200.000 VNĐ
11.200.
Main B360/ core I7 8700/ Ram 16gb/ SSD 250gb/ VGA GTX 1060
Main B360/ core I7 8700/ Ram 16gb/ SSD 250gb/ VGA GTX 1060
15.700.000 VNĐ
15.700.
Main B365/Core I3 9100f/ Ram 8gb/ SSD 240 gb/ Vga GTX 1050
Main B365/Core I3 9100f/ Ram 8gb/ SSD 240 gb/ Vga GTX 1050
9.750.000 VNĐ
9.750.
Case h81/ chip i3 4150/ Ram 8gb/ SSD 128/ GTX 750Ti
Case h81/ chip i3 4150/ Ram 8gb/ SSD 128/ GTX 750Ti
6.050.000 VNĐ
6.050.
6.500.000 VNĐ -7%
Case B85/ Chip i5 4570/ Ram 8gb/ GTX 1050ti/ SSD 128
Case B85/ Chip i5 4570/ Ram 8gb/ GTX 1050ti/ SSD 128
8.800.000 VNĐ
8.800.
9.500.000 VNĐ -7%
Case H81/ Chip I5 4570/ Ram 8gb/ GTX1050 2gb/ SSD 128
Case H81/ Chip I5 4570/ Ram 8gb/ GTX1050 2gb/ SSD 128
7.550.000 VNĐ
7.550.
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
Case H110/ core i3 6100/ Ram 8gb Vga GTX 960
7.650.000 VNĐ
7.650.
Cấu hình core i3 4130-Ram 8gb-Vga GTX 750Ti
Cấu hình core i3 4130-Ram 8gb-Vga GTX 750Ti
5.650.000 VNĐ
5.650.
Case I5 6400/ Ram 8gb/ SSD 120G / GTX 1050TI
Case I5 6400/ Ram 8gb/ SSD 120G / GTX 1050TI
9.550.000 VNĐ
9.550.
10.000.000 VNĐ -4%
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram8gb/Vga GTX 750Ti/ SSD 120G
Cấu hình chơi game I7 2600/ ram8gb/Vga GTX 750Ti/ SSD 120G
6.850.000 VNĐ
6.850.
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 960
Case H110/ Core i5 6400/ Ram 8gb/ GTX 960
7.700.000 VNĐ
7.700.
8.100.000 VNĐ -5%
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
Cây máy tính core i5/ Ram 8gb/ Vga GTX 750Ti
5.950.000 VNĐ
5.950.
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
Cây máy tính chơi game H81/G 3220/ram 4gb/GTX 650
Liên hệ
Liên hệ
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb,  Vga GTX 1050Ti 4gb
Main B85, chíp I7 4770, Ram 8gb, Vga GTX 1050Ti 4gb
9.800.000 VNĐ
9.800.
10.300.000 VNĐ -5%
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
Main B85, Chip i5 4570, Ram 8gb, Hdd 250gb, Vga GTX 750TI
6.350.000 VNĐ
6.350.
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
Main B75, chip i5 3470, Ram 8gb, vga GTX 750TI 2gb
5.850.000 VNĐ
5.850.
6.300.000 VNĐ -7%
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
Main H61, Chíp G 2020, Ram 4gb, Vga 630/ 2gb
Liên hệ
Liên hệ
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
Main H61, Chip I3 2120, Ram 4gb, Vga GTX 650
Liên hệ
Liên hệ